Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Připravujeme

Připravujeme


Zasedání zastupitelstva obce

Datum konání: 27. 11. 2018

Pozvánka  na zasedání  zastupitelstva obce, které se uskuteční v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  v  Jakubově  v úterý 27. listopadu 2018  v 19:00 hodin.

Účast všech pozvaných členů je nutná!!!

 

Program zasedání:

1.      Zahájení a schválení programu zasedání

2.      Kontrola usnesení a určení ověřovatelů

3.      Zpráva o činnosti rady obce  

4.      Prodej hasičské AVIE

5.      Prodej pozemků

6.      Smlouva o dílo

7.      Rozpočtové provizórium na rok 2019

8.      Plán inventarizace majetku

9.      Dohody o provedení práce a odměny

10.    Různé

11.    Diskuse

12.    Usnesení

13.    Závěr zasedání

 

                                                                                              Ing. Miroslav Kabelka

                                                                                                      starosta obce

 


Publikováno 13. 11. 2018 15:14
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Bruslení pro Jakubov

Datum konání: 21. 11. 2018

Veřejné bruslení pro občany a přátele obce poslední v tomto roce se uskuteční ve středu 21. listopadu 2018 v čase od 15:15 do 16:15 hod.

Sraz je 5 minut před začátkem v šatně.

Cena 10,- Kč děti a 20,- Kč dospělí.


Uložit


Publikováno 15. 8. 2017 15:27
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pochod 17. listopadu

Datum konání: 17. 11. 2018

Obecní úřad Jakubov zve všechny nadšence v sobotu 17. listopadu 2018 na již 5. ročník Pochodu 17. listopadu. Jedná se o společnou akci s obcí Martínkov, kdy se společně sejdeme na hranicích našich katastrů. Společně opečeme přinesený buřtík a setrváme v družném hovoru. Popřípadě ochutnáme něco na zahřátí z přinesených vlastních archivů. Na závěr zapálíme svíčky, zazpíváme státní hymnu a připomeneme si události tohoto státního svátku. Sraz v Jakubově je u autobusové čekárny v 13:30 hod, vycházet budeme v 13:35 hod. Pojďte s námi příjemně strávit státní svátek.

 pochod.jpg


Publikováno 7. 11. 2018 7:32
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Setkání dříve narozených

Datum konání: 11. 11. 2018

Setkání důchodců.jpg


Publikováno 2. 10. 2018 15:23
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Ustavující zasedání zastupitelstva obce

Datum konání: 31. 10. 2018

P o z v á n k a  na   ustavující zasedání  zastupitelstva obce,   které se uskuteční v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  v  Jakubově  ve středu 31. října 2018  v 19:30 hodin.

            Účast všech pozvaných členů je nutná!!!

 

Program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Složení předepsaného slibu členy zastupitelstva obce
 3. Schválení programu zasedání
 4. Určení zapisovatele a ověřovatelů
 5. Volba starosty obce a místostarosty obce
 6. Volba členů rady obce
 7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
 9. Zpráva o činnosti rady obce
 10. Zrušení předkupního práva
 11. Různé
 12.  Diskuse
 13. Usnesení
 14.  Závěr zasedání

 

                                                                                              Ing. Miroslav Kabelka

                                                                                                      starosta obce

 


Autor: M.Kabelka Publikováno 22. 10. 2018 17:24
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Oslava 100. výročí vzniku Československa

Datum konání: 27. 10. 2018

28-10.jpg


Publikováno 2. 10. 2018 15:16
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Podzimní výstava a soutěž o největší dýni

Datum konání: 29. 9. 2018 - 30. 9. 2018

V sobotu 29. září 2019 ve 14:00 hodin se uskuteční ve SPORTclubu další ročník soutěže o největší dýni. Dýně můžete dovést v sobotu půl hodiny před začátkem soutěže, tj. od 13:30 do 14:00 hodin.

Ve SPORTclubu bude dále pokračovat Podzimní výstava. Otevřena bude v sobotu i v neděli vždy od 14:00 do 17:00 hodin. K vidění budou podzimní dekorace, fotografie z dění v obci a prezentace základní a mateřské školy. Probíhat bude také prodej upomínkových předmětů.

22171966_1526828357382578_886928461_o.jpg


Publikováno 18. 9. 2018 9:53
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Naučná a poznávací cesta

Datum konání: 23. 9. 2018

závod.jpg


Publikováno 21. 9. 2018 23:15
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zasedání zastupitelstva obce

Datum konání: 11. 9. 2018

POZVÁNKA na zasedání   z a s t u p i t e l s t v a   o b c e,  které se uskuteční  v zasedací místnosti  Obecního úřadu v Jakubově v úterý 11. září 2018   v 19:00 hodin .

Účast všech pozvaných členů je nutná!

 

Program:   

1.     Zahájení a schválení programu zasedání

2.     Kontrola usnesení a určení ověřovatelů

3.     Zpráva o činnosti rady obce  

4.     Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru

5.     Rozpočtové opatření č. 5

6.     Pronájem obecních bytů

7.     Dotace a investice

8.     Veřejné zakázky

9.     Zhodnocení volebního období 2014 – 2018

10.   Různé

11.   Diskuse

12.   Usnesení

13.   Závěr

 

                                                                                              Ing. Miroslav Kabelka

                                                                                                      starosta obce

 


Publikováno 4. 9. 2018 14:05
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Hasičská soutěž - Jihlavská OPEN liga

Datum konání: 11. 8. 2018

Sbor dobrovolných hasičů Jakubov si Vás dovoluje pozvat v sobotu 11. srpna 2018 ve 14:00 hod na hasičskou soutěž v požárním útoku zařazenou do 11. ročníku Jihlavské OPEN ligy. Občerstvení zajištěno.


Publikováno 7. 8. 2018 13:26
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář