Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

OZV č.1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

od: 01.01.2024

OZV č.2/2023 o místním poplatku ze psů

od: 01.01.2024

OZV č.2/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

od: 01.01.2024

OZV č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

od: 01.01.2022

OZV č.1/2016 Požární řád obce

od: 25.11.2016

Nařízení č.1/2014 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území celé obce

od: 25.07.2014

OZV č.6 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

od: 02.01.2011

Opatření 1/2010: Řád veřejného pohřebiště

od: 16.09.2010

OZV 2/2010 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zelen

od: 09.04.2010

Územní plán:

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Textová část

Odůvodnění

 
 
 
od: 28.12.2023
 
 
 
 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech