Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Výstavba splaškové kanalizace a vodovodu > Základní informace výstavba

Základní informace

 V roce 2017 začaly přípravy na největší investiční akci v historii obce. V dubnu jsme se stali členy svazku obcí Vodovody a kanalizace a nechali zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na výstavbu splaškové kanalizace a vodovodu. Na tu jsme získali dotaci z Fondu Vysočiny. V říjnu se na některých místech uskutečnil geologický průzkum. V listopadu nám bylo vydáno územní rozhodnutí a zároveň jsme požádali svazek obcí Kanalizace a vodovody o převzetí investorství. Následně svazek zajistil v lednu 2018 podání žádosti o dotaci z OPŽP a vypracování dokumentace pro stavební povolení. Od prosince 2018 do března 2019 probíhalo výběrové řízení na dodavatele stavby. Vítězem se stalo sdružení firem MOBIKO plus,a.s. a MBM TRADE CZ,s.r.o.

Vodovodní přivaděč povede samospádem pitnou vodu z vodárny sv. Vít do naší obce. Splaškové vody budou tlačeny přečerpávací stanicí u obecního úřadu na začátek Kolovrat a dále společným sběračem do Moravských Budějovic.

Vlastní výstavba by měla začít koncem května 2019 a bude trvat 2 roky. Občanům, kteří se připojí na kanalizaci v průběhu výstavby, obec zaplatí přípojku po obecním pozemku a materiál na přípojku po soukromém pozemku. Ostatní občané si budou v pozdějších letech hradit vše sami včetně oprav chodníků a komunikací.