Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Mateřská škola > Informace rodičům MŠ

Informace rodičům MŠ


Sběr

Ve školce sbíráme starý papír, pomerančovou kůru, hliník.

Provoz MŠ

Provoz MŠ 6.30-15.30. V případě nutnosti lze děti dovézt do školky dříve, ale pouze po předchozí domluvě.

Závěr školního roku

Datum konání: 28. 6. 2019

Děkujeme rodičům, sponzorům, OÚ a příznivcům MŠ

 • za sběr:  papír, hliník, pomerančová kůra, (PET víčka - na charitu)
 • materiály na vyrábění: papíry, látky, těsto na pečení, dřevěné kostky,....
 • hračky pro děti: po vlastních dětech, vyrobené meče (divadlo),...
 • ukázky zaměstnání (hasiči, kamiónová přeprava),seznámení s životem domácích zvířat
 • pomoc při pořádání akcí:Podzimní odpoledne, Karneval, Velikonoce, Den dětí,....
 • peněžité příspěvky

                                                                                               Všem přejeme krásné a pohodové léto.

 

 Zápis do MŠ

Datum konání: 2. 5. 2019

         Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Jakubov

       oznamuje, že ve čtvrtek  2. 5. 2019

        se uskuteční

   zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020

 Zápis proběhne v budově mateřské školy dopoledne od 9.00 do 10.30 a odpoledne od 14.30 do 15.30 hodin.

 Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte, kterou je nutno potvrdit u dětského lékaře, si vyzvedněte v MŠ.

 Současně je tento den i Dnem otevřených dveří.

 Srdečně zveme naše spoluobčany, kteří mají zájem si budovu MŠ prohlédnout.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Jakubov, příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovený počet dětí pro MŠ.

 I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však pro děti od 2 let (narozené do 31. 8. 2017).

Děti mladší 3 let budou přijímány pouze tehdy, pokud jsou volná místa a musí mít předpoklady pro plnění ŠVP. V opačném případě bude docházka přerušena. Dítě bude přijato nejprve na zkušební dobu 3 měsíců.

 II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Děti se stejným celkovým hodnocením budou řazeny dle data narození sestupně.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání), přednostně budou přijaty i spádové děti 3leté a starší (tedy děti narozené do 31. 8. 2016, včetně).

Kritérium

Bodové ohodnocení

Věk dítěte k 1. 9. daného roku*

5 let věku

4

4 roky věku

3

3 roky věku

2

2 roky věku

1

Trvalý pobyt dítěte**

Dítě má trvalý pobyt v obci

6

Dítě žije v obci (potvrzení OÚ)

4

Délka docházky

Celodenní

3

Polodenní

2

Pravidelně kratší dobu

1

Individuální situace

Sourozenec v MŠ

1

 *     Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky (povinná předškolní docházka).

**     Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 III.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) má ředitelka školy právo přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele (zvlášť závažné sociální důvody apod.)

 

 

 

 Co usnadní dětem vstup do MŠ?

        

 • Pokud se umí odpoutat od maminky (jsou zvyklé i na jiné osoby)
 • Když jsou zvyklé být mezi dětmi
 • Pokud jsou samostatné v sebeobsluze
 • Pokud jsou vedeny k respektování pravidel a mají vymezené hranice
 • Jsou zvyklé samostatně chodit a být i jinak pohybově aktivní
 • Pokud mají zájem o knížky, hračky a další činnosti

          Vstup do MŠ je jistě závažná změna v životě každé rodiny. My v MŠ se snažíme, abychom dětem adaptaci na MŠ usnadnili a pobyt zde byl pro děti přínosný a obohacující. Práci nám velmi usnadňuje pochopení rodičů a spolupráce s nimi.

Co by mělo umět dítě, které přichází do MŠ?

 • Samostatně chodit – nepoužívat kočárek
 • Reagovat na pokyny dospělého, respektovat ho
 • Ustavičně neplakat
 • Umět držet lžíci a jíst samo
 • Pít z hrníčku a sklenice
 • Používat WC (nikoli nočník), nenosit pleny
 • Umývat se a utřít si ruce
 • Nepoužívat dudlík