Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Mateřská škola > Informace rodičům MŠ

Informace rodičům MŠ


Provoz MŠ je od 1. 9. 2021 prodloužen: 6.00. - 16.00. Třída Sluníček:  6. 45 - 15.00.

Ve školce sbíráme pomerančovou kůru a hliník (popelnice na hliník rozmístěny také po obci).

Co usnadní dětem vstup do mateřské školy            

Co potřebují děti do mateřské školy

 Informace k chodu MŠ ve školním roce 2021/22

 

Roušky ve vnitřních prostorách budov

Datum konání: 1. 9. 2021

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví je povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov, tedy i uvnitř MŠ.

Děkujeme za pochopení a respektování nařízení.INFORMACE K CHODU MŠ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Datum konání: 1. 9. 2021

Provoz MŠ je od 1. 9. 2021 prodloužen:  6.00 - 16.00. Třída Sluníček:  6. 45 - 15.00.

Opatření k zahájení nového školního roku.

Do školní budovy budou mít umožněn vstup jen děti, zaměstnanci a zákonní zástupci dětí. Děti a pedagogové nemusí mít roušky, nepedagogové a osoby, které děti do MŠ přivádějí nebo je vyzvedávají, se řídí aktuální situací a nařízením.

Do MŠ voďte pouze děti zdravé. V případě respiračního onemocnění nebo jeho příznaků (kašel, rýma, kýchání) budeme okamžitě kontaktovat rodiče, dítě izolujeme od ostatních dětí. Rodiče jsou povinni si dítě v MŠ vyzvednout,

Pokud má dítě projevy alergie (lze zaměnit za virové onemocnění) je nutné doložit lékařské potvrzení.

Také rodiče a osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do budovy vstoupit.

Pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání je vzdělávání v MŠ povinné a nepřítomnost dítěte musí být řádně omluvena.

Děti se za pomoci rodičů přezují, převlečou a uloží si své věci do své skříňky.

Po vstupu do třídy si důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem. K vysušení rukou jsou zajištěny papírové ručníky.

Mytí rukou - Děti si důkladně umyjí ruce vždy po použití WC, před každým jídlem i po použití papírového kapesníku (pod dohledem pedagogického personálu).

Děti si nebudou čistit zuby, aby nedošlo k záměně kelímků a kartáčků.

Zaměstnanci - mají k dispozici jednorázové rukavice, které jsou potřebné při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.

Úklidový personál - je poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů s důrazem na místa dotyku rukou (prováděno několikrát denně - např. kliky dveří, spínače světel,...).Zásadním preventivním faktorem je časté větrání. Při manipulaci s prádlem používání osobních ochranných pomůcek.

V prostorách MŠ jsou zvýšená hygienická opatření, zejména průběžná dezinfekce hraček.

Stolování - před a po jídle umytí a vydezinfikování stolů, zaměstnanci rozdávají příbory, nakládají jídlo na tácky a talíře, nalévají pití. Nebudou používány prostírky.

Děti budou poučeny přiměřeně jejich věku a chápání o hygienických opatření v MŠ.

Prosíme Vás o pochopení a doufáme, že tato opatření budete respektovat. Chceme chránit především Vaše děti a předcházet vzniku epidemie v MŠ.

 

 Co usnadní dětem vstup do MŠ?

        

 • Pokud se umí odpoutat od maminky (jsou zvyklé i na jiné osoby)
 • Když jsou zvyklé být mezi dětmi
 • Pokud jsou samostatné v sebeobsluze
 • Pokud jsou vedeny k respektování pravidel a mají vymezené hranice
 • Jsou zvyklé samostatně chodit a být i jinak pohybově aktivní
 • Pokud mají zájem o knížky, hračky a další činnosti

          Vstup do MŠ je jistě závažná změna v životě každé rodiny. My v MŠ se snažíme, abychom dětem adaptaci na MŠ usnadnili a pobyt zde byl pro děti přínosný a obohacující. Práci nám velmi usnadňuje pochopení rodičů a spolupráce s nimi.

Co by mělo umět dítě, které přichází do MŠ?

 • Samostatně chodit – nepoužívat kočárek
 • Reagovat na pokyny dospělého, respektovat ho
 • Ustavičně neplakat
 • Umět držet lžíci a jíst samo
 • Pít z hrníčku a sklenice
 • Používat WC (nikoli nočník), nenosit pleny
 • Umývat se a utřít si ruce
 • Nepoužívat dudlík