Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Zapojení do projektů

Zapojení do projektů

Operační program Jan Amos Komenský

Naše škole se zapojila do operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). OP JAK je tematicky zaměřený operační program v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z něhož můžeme čerpat finanční prostředky ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027.
Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

V MŠ jsme vybrali následující šablony : školní asistent MŠ, vzdělávání pracovníků v MŠ, inovativní vzdělávání dětí v MŠ a odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ.

V ZŠ jsme vybrali následující šablony: vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ a inovativní vzdělávání žáků v ZŠ.

Pro ŠD jsme vybrali následující šablony: vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD a inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání ve ŠD.

Publicita JAK 001.jpg

 

Národní plán obnovy

Naše škola se zapojila do projektu  Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Na projekt je poskytována finanční podpora EU „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“ .

Dále jsme se zapojili do projektu Digitalizujeme školu - Realizace investice 3.1 Národního plánu obnovy. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. Na projekt je poskytována finanční podpora EU „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“ .

 

Plakát doučování 001.jpg Logo Digitalizace 001.jpg logo 001.jpg

 

ŠABLONY 3

Naše škola se zapojila do výzvy OP VVV "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ III". Vybrali jsme nejen personální šablony (školní speciální pedagog v MŠ, školní asistent v MŠ), ale i šablony zaměřené na rozvoj žáků a využití ICT ve škole.

V MŠ jsme vybrali následující šablony - školní speciální pedagog, školní asistent, projektový den ve výuce, projektový den mimo školu a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.

V ZŠ jsme vybrali šablony zaměřené na využití ICT ve vzdělávání, projektové dny ve výuce , projektové dny mimo školu a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Do tohoto projektu jsme zapojeni od září 2021.

IMG_20221215_155048.jpg

 

ŠABLONY II

Naše škola se zapojila do výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II“ . Vybrali jsme nejen personální šablony (školní speciální pedagog v MŠ, chůvu v MŠ, asistent pedagoga v ZŠ a ŠD), ale i šablony zaměřené na rozvoj žáků a využití ICT ve škole.

V MŠ jsme vybrali následující šablony - školní speciální pedagog, chůva, projektový den v a mimo MŠ a komunitně osvětová setkávání.

V ZŠ pracujeme se žáky ve čtenářských klubech, v klubu zábavné logiky a deskových her, v badatelském klubu, zaměřili jsme se i na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Dále jsme vybrali šablony zaměřené na využití ICT ve vzdělávání, projektové dny v a mimo školu a školního asistenta.

Tentokrát je zapojena i ŠD. Zde jsme vybrali šablony - školní asistent, kluby pro účastníky a projektové dny ve ŠD.

Do tohoto projektu jsme zapojeni od září 2019.

ŠABLONY II

Šablony v ZŠ a MŠ Jakubov

Datum konání: 1. 9. 2017 - 31. 7. 2019

Naše škola se zapojila do výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ . Vybrali jsme nejen personální šablony (chůvu v MŠ), ale i šablony zaměřené na vzdělávání pedagogů a na rozvoj žáků.

V MŠ jsme vybrali následující šablony - chůvu, specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v MŠ.

V ZŠ pracujeme se žáky ve čtenářských klubech, v klubu zábavné logiky a deskových her, zaměřili jsme se i na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Dále jsme vybrali šablony zaměřené na vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, inkluze, cizích jazyků a mentoringu.

Šablony v ZŠ a MŠ Jakubov