Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Mateřská škola > Informace rodičům MŠ > INFORMACE K CHODU MŠ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

INFORMACE K CHODU MŠ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022Datum konání:
1.9.2021

Provoz MŠ je od 1. 9. 2021 prodloužen:  6.00 - 16.00. Třída Sluníček:  6. 45 - 15.00.

Opatření k zahájení nového školního roku.

Do školní budovy budou mít umožněn vstup jen děti, zaměstnanci a zákonní zástupci dětí. Děti a pedagogové nemusí mít roušky, nepedagogové a osoby, které děti do MŠ přivádějí nebo je vyzvedávají, se řídí aktuální situací a nařízením.

Do MŠ voďte pouze děti zdravé. V případě respiračního onemocnění nebo jeho příznaků (kašel, rýma, kýchání) budeme okamžitě kontaktovat rodiče, dítě izolujeme od ostatních dětí. Rodiče jsou povinni si dítě v MŠ vyzvednout,

Pokud má dítě projevy alergie (lze zaměnit za virové onemocnění) je nutné doložit lékařské potvrzení.

Také rodiče a osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do budovy vstoupit.

Pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání je vzdělávání v MŠ povinné a nepřítomnost dítěte musí být řádně omluvena.

Děti se za pomoci rodičů přezují, převlečou a uloží si své věci do své skříňky.

Po vstupu do třídy si důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem. K vysušení rukou jsou zajištěny papírové ručníky.

Mytí rukou - Děti si důkladně umyjí ruce vždy po použití WC, před každým jídlem i po použití papírového kapesníku (pod dohledem pedagogického personálu).

Děti si nebudou čistit zuby, aby nedošlo k záměně kelímků a kartáčků.

Zaměstnanci - mají k dispozici jednorázové rukavice, které jsou potřebné při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.

Úklidový personál - je poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů s důrazem na místa dotyku rukou (prováděno několikrát denně - např. kliky dveří, spínače světel,...).Zásadním preventivním faktorem je časté větrání. Při manipulaci s prádlem používání osobních ochranných pomůcek.

V prostorách MŠ jsou zvýšená hygienická opatření, zejména průběžná dezinfekce hraček.

Stolování - před a po jídle umytí a vydezinfikování stolů, zaměstnanci rozdávají příbory, nakládají jídlo na tácky a talíře, nalévají pití. Nebudou používány prostírky.

Děti budou poučeny přiměřeně jejich věku a chápání o hygienických opatření v MŠ.

Prosíme Vás o pochopení a doufáme, že tato opatření budete respektovat. Chceme chránit především Vaše děti a předcházet vzniku epidemie v MŠ.