Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Základní škola > Informace rodičům ZŠ

Zápis pro školní rok 2020 - 2021

ZÁPIS do 1. ročníku proběhne v termínu od 1. dubna do 15. dubna 2020.  

Pro děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let a starší, které měly odklad povinné školní docházky.

 Přihlášku je možné podat:

 • osobní podání nebo do poštovní schránky u školy
 • poštou
 • do datové schránky zw9uy8j
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)
 • Přihláška k zápisu 001.jpg
   
  Přihlášky jsou k vyzvednutí v ředitelně základní školy, lze je zaslat emailem po vyžádání (skola@jakubov.cz) nebo stáhnout z www.jakubov.cz – základní škola - informace rodičům.
   

  Zápisu do 1. tříd se povinně účastní děti narozené do 31. 8. 2014 a děti, které měly od loňského zápisu odklad povinné školní docházky. Zapsat se mohou i nadané pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

  Pokud budete žádat o odklad školní docházky, předložte do 31. 5. 2020 doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

     

 

 

  O Z N Á M E N Í

Vážení rodiče, oznamujeme, že je

                                                              ŠKOLA UZAVŘENA

                                                                                                                                              z důvodu

mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, kterými se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 Rodičům dětí do 10 let (u rodičů samoživitelů starajících se o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku) náleží dávka na ošetřovné.

                                                                                      ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ VYSTAVUJE VÝHRADNĚ ŠKOLA.

 Formuláře lze vyzvednout v ředitelně školy v pracovní době nebo po domluvě na čísle 737 638 324. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019 - 2020

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace, rozhodl podle ustanovení §46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto:

registrační číslo žáka

výsledek přijímacího řízení

ZŠ 2019 – 1

přijat

ZŠ 2019 – 2

správní řízení

ZŠ 2019 – 3

přijat

ZŠ 2019 – 4

přijat

ZŠ 2019 – 5

odklad školní docházky

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 15. 05. 2019 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 15. 05. 2019 na webových stránkách školy www. jakubov. cz . Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 Mgr. Jana Šerháková, řed. školy            

 

 

Zápis pro školní rok 2019 - 2020

ZÁPIS do 1. ročníku proběhne dne 15. dubna 2019 od 15.00 hodin v budově ZŠ.

K zápisu přineste: občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte. Více informací získáte při návštěvě školy.

Zápis do 1. ročníku se týká dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí, které měly v minulosti odklad.

Informace k zápisu 

Zápisu do 1. tříd se povinně účastní děti narozené do 31. 8. 2013 a děti, které měly od loňského zápisu odklad povinné školní docházky. Zapsat se mohou i nadané pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Pokud budete žádat o odklad školní docházky, předložte do 31. 5. 2019 doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018 - 2019

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace, rozhodl podle ustanovení §46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto:

registrační číslo žáka

výsledek přijímacího řízení

ZŠ 2018 – 1

přijat

ZŠ 2018 – 2

přijat

ZŠ 2018 – 3

přijat

ZŠ 2018 – 4

přijat

ZŠ 2018 – 5

přijat

ZŠ 2018 – 6

přijat

ZŠ 2018 – 8

přijat

 Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 16. 05. 2018 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 16. 05. 2018 na webových stránkách školy www. jakubov. cz . Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 Mgr. Jana Šerháková, řed. školy            

 

 

Zápis pro školní rok 2018 - 2019

ZÁPIS do 1. ročníku proběhne dne 18. dubna 2018 od 14.00 do 16.30 v budově ZŠ.

Pro děti, které k 31. 8. 2018 dovrší 6 let a starší, které měly odklad povinné školní docházky.

K zápisu přineste: občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte. Více informací získáte při návštěvě školy nebo v mateřské škole. Formuláře jsou k vyzvednutí v mateřské škole nebo v základní škole.

        Informace k zápisu :

Zápisu do 1. tříd se povinně účastní děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti, které měly od loňského zápisu odklad povinné školní docházky.

Zapsat se mohou i nadané pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, předložte do 31. 5. 2018 doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36, ust. § 46 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Jakubov, příspěvkové organizaci uchazečů s tímto registračním číslem:

budoucí žák/žákyně/

s registračním číslem

ZŠ 2017- 1

se od školního roku 2017/2018 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem

ZŠ 2017- 2

se od školního roku 2017/2018 přijímá k základnímu vzdělávání

 Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 4. 05. 2017 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 4. 05. 2017 na webových stránkách školy www. jakubov. cz . Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 Mgr. Jana Šerháková, řed. školy            

 

 

 Zápis dětí do 1. ročníku pro rok 2017/2018 

 

Ředitelství školy oznamuje, že zápis dětí narozených od 01.09.2010 do 31.08.2011 a těch, které měly v minulosti odklad začátku povinné školní docházky, se bude konat

 ve čtvrtek 27. dubna 2017 od 15:00 do 16:00 hod.

 K zápisu se dostaví děti se svým zákonným zástupcem.

S sebou přinesou doklad o rodném čísle dítěte a vyplněný zápisní list pro žáka 1. třídy.

(K vyzvednutí v mateřské škole nebo přímo ve škole, případně můžete tiskopisy vyplnit při zápisu ve škole.)

Více informací získáte při návštěvě školy.

 Těšíme se na shledanou.

Jana Šerháková, ředitel ZŠ a MŠ Jakubov

 

 

O Z N Á M E N Í

Ředitel školy oznamuje, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů z organizačních důvodů (nadměrná nemocnost žáků) a na doporučení KHS Třebíč                                    vyhlašuje pro všechny žáky základní školy

od úterý 13. prosince 2016

do pátku 16. prosince 2016

ř e d i t e l s k é     v o l n o.

V Jakubově u Mor. Budějovic dne 12. 12. 2016

                                                                                                   Mgr. Jana Šerháková, řed. školy

 

 

 

Schůzka rodičů

Dne 10.11. 2016 se koná od 15.30 hodin schůzka rodičů. Na programu budou informace o prospěchu a chování žáků a organizační záležitosti.

 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36, ust. § 46 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Jakubov, příspěvkové organizaci uchazečů s tímto registračním číslem:

budoucí žák/žákyně/

s registračním číslem

ZŠ 2016- 1

se od školního roku 2016/2017 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem

ZŠ 2016- 2

se od školního roku 2016/2017 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem

ZŠ 2016- 3

se od školního roku 2016/2017 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem

ZŠ 2016- 4

se od školního roku 2016/2017 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem

ZŠ 2016- 5

se od školního roku 2016/2017 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem

ZŠ 2016- 6

se od školního roku 2015/2016 přijímá k základnímu vzdělávání

 Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 4. 02. 2016 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 4. 02. 2016 na webových stránkách školy www. jakubov. cz . Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 Mgr. Jana Šerháková, ředitel školy            

 

 

Zápis pro školní rok 2016 - 2017ZÁPIS  do 1. ročníku
proběhne dne 25. ledna 2015 od 14.00 do 16.00 v budově ZŠ.


Pro děti, které k 31. 8. 2015 dovrší 6 let a starší, které měly odklad povinné školní docházky.

K zápisu přineste: občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte.


Více informací získáte při návštěvě školy.

Zápis do 1. ročníku se týká dětí narozených od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a dětí, které měly v minulosti odklad.

Informace k zápisu 

Zápisu do 1. tříd se povinně účastní děti narozené do 31. 8. 2010 a děti, které měly od loňského zápisu odklad povinné školní docházky.

Zapsat se mohou i nadané pětileté děti:

 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince 2010 je doporučující vyjádření poradenského zařízení,
  podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2011 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

  Pokud budete žádat o odklad školní docházky, předložte do 31. 5. 2016 doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

 

 

Informace rodičům

Výroba adventních věnců - společné vyrábění rodičů a dětí

Dne 26. 11. 2015 od 14 hodin se v budově ZŠ koná již tradiční výroba adventních věnců. Přijďte za námi. Společně se připravíme na adventní čas.