Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název

Obec JAKUBOV u Moravských Budějovic

2. Důvod a způsob založení

Obec JAKUBOV u Moravských Budějovic (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizace a spolky

Seznam organizací:
Základní škola a mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace

Místní knihovna


4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  OBEC JAKUBOV u Mor. Budějovic
  Jakubov u Mor. Budějovic 155
  675 44 Lesonice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  OBEC JAKUBOV u Mor. Budějovic
  Jakubov u Mor. Budějovic 155
  675 44 Lesonice

 • 4.3 Úřední hodiny

   

 • 4.4 Telefonní čísla

  Telefon: +420 568 422 035 

 • 4.5 Adresa internetových stránek

       www.jakubov.cz 

 • 4.6 Adresa podatelny

  OBEC JAKUBOV u Mor. Budějovic
  Jakubov u Mor. Budějovic 155
  675 44 Lesonice

  4.7 Elektronická adresa podatelny

  podatelna@jakubov.cz ,

   

 • 4.8 Datová schránka

  9gha9yc 

 • 4.9 ID datové schránky

  9gha9yc 

 • 4.10 Adresa facebookového profilu obce

   

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 288015956/0300

6. IČ

00289493

7. DIČ

CZ00289493

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Zveřejněno na Úřední desce

 • 14.1 Rozsudky

  Ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl dosud žádný rozsudek vydán
 • 14.2 Výdaje na soudy

  Obec žádné náklady na soud nemá

 

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: