Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Připravujeme

Připravujeme


Štítky:

Zasedání zastupitelstva obce

Datum konání: 23. 2. 2021

P o z v á n k a    na zasedání  zastupitelstva obce, které se uskuteční

v kulturním domě  v  Jakubově  v  úterý 23. února 2021  v 19:00 hodin

za dodržení mimořádných hygienických opatření.

Účast všech pozvaných členů je nutná!!!

  

Program zasedání:

1.          Zahájení a schválení programu zasedání

2.          Kontrola usnesení a určení ověřovatelů

3.          Zpráva o činnosti rady obce, kontrolního a finančního výboru

4.          Zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2020

5.          Informace o dotacích a investičních akcích

6.          Schválení rozpočtu obce na rok 2021

7.          Schválení odpisového plánu

8.          Pronájem pozemku

9.          Různé

10.        Diskuse

11.        Usnesení

12.        Závěr zasedání

 

  Ing. Miroslav Kabelka

         starosta obce

 


Autor: Miroslav Kabelka Publikováno 16. 2. 2021 10:35
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Připravované akce v roce 2020

Datum konání: 31. 12. 2020

Přehled akcí konaných v roce 2017

Přehled akcí konaných v roce 2018

Přehled akcí konaných v roce 2019

 

2020

         
 1.1.2020   Novoroční výšlap
 4.1.2020  

Tříkrálová sbírka

11.1.2020  

Myslivecký ples, hraje Horňanka

 2.2.2020   Vítání občánků
 8.2.2019    Sportovní ples, hrají Kalíšci
22.2.2020   Masopustní průvod
 1.3.2020   Dětský karneval
30.4.2020   Stavění máje a pálení čarodějnic - zrušeno
 7.5.2020   Uctění památky padlých ve válce
   .5.2020   Den matek v MŠ - zrušeno
   .5.2020   Den matek v ZŠ  - zrušeno
  7.6.2019   Dětský den s ukázkou sokolnictví - přesunuto na čtvrtek 13.8.2020
13.6.2020   Obec našim dětem v Želetavě - přesunuto na rok 2021
25.7.2020   Pouťová zábava
25.7.2020   Pouťová výstava
26.7.2020  

Vzpomínková akce na partyzánskou skupinu Lenka – Jih a 75. výročí zastřelení partyzána Augustina Mrvky

Koncert skupiny Epydemye

    .8.2020   OPEN liga - hasičská soutěž - zrušeno
13.8.2020   Letové ukázky sokolnictví
    .8.2020   Pohádková cesta - zrušeno
24. 9.2020   Stavění Slamáků 
 3.10.2020   Soutěž o největší dýni a podzimní výstava
 3.10.2020   Posvícenská zábava - zrušeno
27.10.2020   Oslava vzniku Československa 
 6.11.2020   Podzimní odpoledne s pohádkou - zrušeno
 8.11.2020   Setkání dříve narozených - zrušeno
17.11.2020   Pochod 17. listopadu - zrušeno
29.11.2020   Rozsvícení vánočního stromu a betlému - zrušeno
   .12.2020   Vánoční besídka ZŠ a MŠ - zrušeno
24.12.2020   Štědrovečerní zpívání na návsi - zrušeno
     

2021

   
  1.1.2021   Novoroční výšlap - zrušeno
  9.1.2021   Myslivecký ples v Martínkově, hraje Credit - zrušeno
23.1.2021   Hasičský ples, hraje Star Band - zrušeno
    .2.2021   Sportovní ples - zrušeno
13.2.2021   Masopust
     

 

   
     

 


Publikováno 5. 2. 2020 10:48
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Vánoce v době Covidu

Datum konání: 24. 12. 2020

Už je určitě všem jasné, že letošní Vánoce budou z důvodu koronaviru jiné, než jsme zvyklí. I v Jakubově jsme nuceni zrušit tradiční veřejné akce. Neuskuteční se vánoční besídka dětí z mateřské a základní školy.  Vánoční strom se rozsvítil první adventní neděli 29.11. Pod stromem je instalován i tradiční betlém ze sena v životní velikosti. Vše se ale uskutečnilo bez účasti veřejnosti. Začátkem prosince dostane každá rodina do schránky stolní kalendář mikroregionu a několik malých obecních kalendáříků. Jestli se uskuteční tradiční štědrovečerní setkání u vánočního stromu a novoroční výšlap ještě nevíme. Vše bude záviset na vývoji epidemiologické situace.

IMG_20191204_075046.jpg

 


Publikováno 25. 11. 2020 15:25
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zasedání zastupitelstva obce

Datum konání: 8. 12. 2020

P o z v á n k a  na zasedání  zastupitelstva obce,

které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jakubově 

v úterý 8. prosince 2020  v 19:00 hodin

za dodržení mimořádných hygienických opatření.

Účast všech pozvaných členů je nutná!!!

 

Program zasedání:

1.       Zahájení a schválení programu zasedání

2.       Kontrola usnesení a určení ověřovatelů

3.       Zpráva o činnosti rady obce

4.       Rozpočtové provizórium na rok 2021

5.       Plán inventarizace majetku

6.       Prodej pozemků

7.       Pronájem obecního bytu

8.       Informace o dotacích a investičních akcích

9.       Bezpečnost na silnici I/38

10.     Dohody o provedení práce a odměny

11.     Různé

12.     Diskuse

13.     Usnesení

14.     Závěr zasedání

 

                                                                                               Ing. Miroslav Kabelka

                                                                                                       starosta obce


Autor: Miroslav Kabelka Publikováno 2. 12. 2020 8:32
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Změna územního plánu

Datum konání: 30. 10. 2020

Zastupitelstvo obce Jakubov u Moravských Budějovic připravuje změnu č. 2 Územního plánu obce Jakubov u Mor. Budějovic.

Občané, organizace a vlastníci pozemků a staveb mohou své podněty a připomínky podávat osobně, písemně poštou nebo mailem v kanceláři obecního úřadu do 30. října 2020. Podněty a připomínky podané po tomto datu budou muset být zpracovány v další změně územního plánu v dalších letech. Současný územní plán je k nahlédnutí na elektronické úřední desce nebo v kanceláři obecního úřadu.

Upozorňujeme občany, že pokud pozemek nebude určen územním plánem k zastavění, nelze na něm podle současné legislativy stavět apod.

Další informace získáte kanceláři obecního úřadu.


Publikováno 7. 10. 2020 10:34
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zasedání zastupitelstva obce

Datum konání: 27. 10. 2020

P o z v á n k a   na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v kulturním domě  v  Jakubově  v  úterý 27. října 2020  v 19:00 hodin.

Zasedání se uskuteční za dodržení schválených mimořádných opatření: to je hlavně použití roušek a dodržení vzájemného odstupu 2 metry. Zasedání se může účastnit i veřejnost za dodržení stejných opatření jako zastupitelé.

Účast všech pozvaných členů je nutná!!!

 

Program zasedání:

1.          Zahájení a schválení programu zasedání

2.          Kontrola usnesení a určení ověřovatelů

3.          Zpráva o činnosti rady obce

4.          Prodej pozemku

5.          Připravované investiční akce

6.          Smlouvy o dílo na projektové dokumentace

7.          Změna územního plánu

8.          Různé

9.          Diskuse

10.        Usnesení

11.        Závěr zasedání

 

                                                                                               Ing. Miroslav Kabelka

                                                                                                        starosta obce


Autor: M.Kabelka Publikováno 20. 10. 2020 8:04
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Dočasné přemístění zastávky

Datum konání: 5. 10. 2020 - 31. 10. 2020

Z důvodu opravy povrchů silnic bude autobusová zastávka v termínu od 5.10. do 2.11. 2020 dočasně přemístěna k hospodě a k autobazaru, viz.mapka.

Žádáme rodiče, aby poučili své děti, aby používaly přechod pro chodce. První týden budou ráno na bezpečnost dětí dohlížet zaměstnanci obce.
Na průtahu obcí bude probíhat frézování povrchů a příprava na asfaltování. Postupně budou uzavírány úseky v přibližné délce 200 m. Uzavírka se bude postupně posouvat podle počasí a rychlosti probíhajících prací od školy směrem na náves a dále k autobazaru.

Kompletní vyznačení uzavírek naleznete zde.

Děkujeme za pochopení.

zastávka.jpg


Publikováno 30. 9. 2020 17:01
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Soutěž o největší dýni

Datum konání: 3. 10. 2020

V sobotu 3. října 2020 ve 14:00 hodin se uskuteční před základní školou tradiční soutěž o největší dýni.

dýně.jpg


Publikováno 1. 10. 2020 20:22
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zasedání zastupitelstva obce

Datum konání: 29. 9. 2020

P o z v á n k a  na zasedání  zastupitelstva obce, které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jakubově v úterý 29. září 2020  v 19:00 hodin.

Účast všech pozvaných členů je nutná!!!

 

Program zasedání:

1.          Zahájení a schválení programu zasedání

2.          Kontrola usnesení a určení ověřovatelů

3.          Zpráva o činnosti rady obce

4.          Prodej pozemků

5.          Pronájem pozemků

6.          Věcné břemena

7.          Informace o dotacích a investičních akcích

8.          Různé

9.          Diskuse

10.        Usnesení

11.        Závěr zasedání

 

 

                                                                                               Ing. Miroslav Kabelka

                                                                                                       starosta obce

 


Publikováno 23. 9. 2020 8:48
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zasedání zastupitelstva obce

Datum konání: 25. 8. 2020

P o z v á n k a na zasedání  zastupitelstva obce, které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jakubově v úterý 25. srpna 2020  v 19:30 hodin.

Účast všech pozvaných členů je nutná!!!

 

Program zasedání:

1.          Zahájení a schválení programu zasedání

2.          Kontrola usnesení a určení ověřovatelů

3.          Zpráva o činnosti rady obce

4.          Prodej a koupě pozemků

5.          Pronájem obecního bytu

6.          Informace o dotacích a investičních akcích

7.          Různé

8.          Diskuse

9.          Usnesení

10.        Závěr zasedání

 

 

                                                                                               Ing. Miroslav Kabelka

                                                                                                       starosta obce

 


Publikováno 19. 8. 2020 11:41
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář