Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Připravujeme > Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obceDatum konání:
18.11.2015

POZVÁNKA na zasedání   z a s t u p i t e l s t v a   o b c e,  které se uskuteční  v zasedací místnosti  Obecního úřadu v Jakubově ve středu  18. listopadu 2015   v 19:00 hodin .

Účast všech pozvaných členů je nutná!

 

  1. Zahájení a schválení programu zasedání
  2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
  3. Zpráva o činnosti rady obce
  4. Prodej pozemků
  5. Plán inventarizace majetku
  6. Rozpočtové provizorium, výhled a opatření č.8
  7. Různé
  8. Diskuse
  9. Usnesení
  10. Závěr zasedání

Ing. Miroslav Kabelka

starosta obce