Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Připravujeme > Vybírání místních poplatků

Vybírání místních poplatkůDatum konání:
23.2.2016

Místní poplatky se budou vybírat v kanceláři obecního úřadu

v úterý 23. února 2016 od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin.

 

 1. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatníkem je každý občan, který je v obci hlášen k trvalému pobytu a zdržuje se v obci minimálně 6 měsíců nebo vlastní rekreační stavbu.

 

Sazby poplatku:

Kategorie

Poplatek

děti  narozené 2014 - 2016

zdarma

děti  narozené 1998 - 2013

350,- Kč

dospělí  narození 1956 - 1997

450,- Kč

občané  narození 1955 a dříve

350,- Kč

za rekreační zařízení    

450,- Kč

 

 1. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Sazba za umístění skládky:          2,- Kč za 1 m2 a měsíc

Osvobozeni jsou stavebníci s platným stavebním povolením.

 

 1. Místní poplatek ze psů

Sazba poplatku:                  100 ,- Kč za každého psa

Osvobozeni jsou:

 • psi osob nevidomých nebo s těžkým zdravotním postižením
 • psi používání k výkonu práva myslivosti
 • pes převzatý z útulku nebo OÚ po dobu jednoho roku

 

Dále se bude vybírat:

Stočné                                              10,- Kč za osobu a rok

Nájemné ze zahrad           dle platné smlouvy   1,- Kč za m2

Předplatné Jakubovského zpravodaje          10,- Kč/rok

Příspěvek na Moravskobudějovické listy      40,- Kč/rok

 

POZOR!!! Možnost bezhotovostní platby.

Vaši žádost o bezhotovostní platbu nám oznamte osobně, telefonicky nebo mailem na obec@jakubov.cz s uvedením, zda máte zájem o Jakubovský či Moravskobudějovický zpravodaj. Následně vám bude sdělena celková částka k úhradě, číslo účtu a variabilní číslo. Nálepku na popelnici vám vhodíme do schránky. 

 

 

Vážení občané,

Rád bych Vás po roce opět seznámil s finanční stránkou odpadového hospodářství v naší obci i s vývojem produkce a třídění odpadů.

Od roku 2013 nedošlo v Jakubově ke zvýšení poplatku za likvidaci odpadů. Poplatky jsou tak jedny z nejnižších v okolí. A protože příjmy i výdaje jsou vcelku vyrovnané, tak o dalším zvyšování tohoto poplatku zastupitelstvo obce zatím neuvažuje.

Jak ukazuje další tabulka, má množství vyprodukovaného odpadu v naší obci stále klesající tendenci, což je potěšitelné.

Množství vytříděného odpadu lehce stoupá, ale ve srovnání s ostatními obcemi jsme těsně pod průměrem kraje. Je to pro nás trošku nepochopitelné, když vidíme neustále plné kontejnery. Jejich vyvážení objednáváme telefonicky, ale někdy trvá několik dnů, než je přijedou vyvést.

V letošním roce také uvažujeme o zřízení dalšího kontejnerového místa na třídění odpadu.

 Někteří občané si stále myslí, že čím více bude vytříděného odpadu, tím více budeme muset zaplatit za vyvážení barevných kontejnerů, ale už nevědí, že tím se také mnohem více zvýší příspěvek, který dostaneme od EKO-KOMu, což je patrné z tabulek (šedě podbarvené) níže. Takže třídění odpadů se nám určitě vyplatí!!!

Děkuji všem, kteří zodpovědně třídí.

 

Ing. Miroslav Kabelka

       starosta obce

odpady.jpgNEJLEPŠÍ ODPAD JE TAKOVÝ, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE!!!

 

Kam s odpady?

Bioodpad

 • Trávu, listí a další rostlinný odpad ze zahrad je možno uložit v kompostárně u základní školy. Kompost je používán na vylepšení travnatých ploch v obci.
 • Větve je nutno ukládat samostatně na vyhrazené místo.
 • Kompostárna bývá otevřena každé pondělí od 16:00 do 16:30 hodinprvní sobotu v měsíci od 14:00 do 14:30 hodin. V zimních měsících je otevřeno pouze každé druhé pondělí (když jezdí popeláři).
 • Bioodpad lze také uložit do velkoobjemových kontejnerů rozmístěných po obci

Velké elektrospotřebiče

 • Kompletní nerozebrané televize, ledničky, pračky atd. můžete uložit na vyhrazené místo v areálu kompostárny. Budou odevzdány v rámci projektu „Recyklujte s hasiči“ za menší finanční odměnu pro SDH.

 Drobné elektrospotřebiče a vybité baterie

 • Můžete průběžně odevzdávat v základní škole nebo na obecním úřadě na chodbě do zelené popelnice. Děti získají body, za které si mohou nakoupit různé odměny, pořídili si takto např. stolní fotbal.

 Úsporné žárovky

 • Můžete také průběžně odevzdávat na obecním úřadě, kde je na chodbě umístěn speciální modrý box. Pozor při rozbití se uvolňuje jedovatý oxid rtuťnatý.

 Hliník

 • V mateřské škole je speciální popelnice, do které můžete vhazovat hliníkové plechovky od nápojů a paštik, víčka od jogurtů (ta, která po zmáčknutí drží tvar) a další. Za peníze z prodeje jsou kupovány hračky a pomůcky pro děti z MŠ.

 Víčka od PET lahví

 • Sbírají v  mateřské škole a základní škole na charitativní účely.

 Ošacení

 • Zachovalé oděvy můžete zabalené vhazovat do oranžového kontejneru vedle školní jídelny.

 Staré železo

 • Můžete odevzdat do vyhrazeného kontejneru v kompostárně.

Pneumatiky

 • Staré pneumatiky odevzdejte formou zpětného odběru tam, kde jste si zakoupili nové. Za poplatek je možno je uložit v areálu TSMB v Moravských Budějovicích.

Plasty, Sklo, Papír a Drobné kovové předměty

 • Můžete vhazovat do barevných kontejnerů (žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý) rozmístěných na 4 místech v obci.

       !!! DO BAREVNÝCH KONTEJNERŮ NEPATŘÍ: !!!

       porcelán, drátěné sklo, autosklo, pleny, mastný a znečištěný papír, celé zavařeniny, obaly s většími zbytky jídel apod.

 

Směsný komunální odpad

 • Který již nejde roztřídit, ukládejte do vlastních popelnic. Popelnice jsou vyváženy 1x za čtrnáct dnů v pondělí ráno.

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů