Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Turistika > Kam s odpady?

Kam s odpady?

Bioodpad

 • Trávu, listí a další rostlinný odpad ze zahrad je možno uložit v kompostárně u základní školy. Kompost je používán na vylepšení travnatých ploch v obci.
 • Větve je nutno ukládat samostatně na vyhrazené místo.
 • Kompostárna bývá otevřena každé pondělí od 16:00 do 16:30 hodinprvní sobotu v měsíci od 14:00 do 14:30 hodin. V zimních měsících je otevřeno pouze každé druhé pondělí (když jezdí popeláři).
 • Bioodpad lze také uložit do velkoobjemových kontejnerů rozmístěných po obci

Velké elektrospotřebiče

 • Kompletní nerozebrané televize, ledničky, pračky atd. můžete uložit na vyhrazené místo v areálu kompostárny. Budou odevzdány v rámci projektu „Recyklujte s hasiči“ za menší finanční odměnu pro SDH.

 Drobné elektrospotřebiče a vybité baterie

 • Můžete průběžně odevzdávat v základní škole nebo na obecním úřadě na chodbě do zelené popelnice. Děti získají body, za které si mohou nakoupit různé odměny.

 Úsporné žárovky

 • Můžete také průběžně odevzdávat na obecním úřadě, kde je na chodbě umístěn speciální modrý box. Pozor při rozbití se uvolňuje jedovatý oxid rtuťnatý.

 Hliník

 • V mateřské škole je speciální popelnice, do které můžete vhazovat hliníkové plechovky od nápojů a paštik, víčka od jogurtů (ta, která po zmáčknutí drží tvar) a další. Za peníze z prodeje jsou kupovány hračky a pomůcky pro děti z MŠ.
 • Od jara budou po obci u barevných kontejnerů rozmístěny modré popelnice na hliník.

 Ošacení

 • Zachovalé oděvy můžete zabalené vhazovat do oranžového kontejneru vedle školní jídelny.

Olej z kuchyně

 • Rostlinné oleje a živočišné tuky je možno ukládat bez zbytků jídel (scezené) v uzavřených PETlahvích do speciální popelnice na chodbě obecního úřadu.

 Staré železo

 • Můžete odevzdat do vyhrazeného kontejneru na kompostárně.

Pneumatiky

 • Staré pneumatiky odevzdejte formou zpětného odběru tam, kde jste si zakoupili nové. Za poplatek je možno je uložit v areálu TSMB v Moravských Budějovicích.

Plasty, Sklo, Papír a Drobné kovové předměty

 • Můžete vhazovat do barevných kontejnerů (žlutý, bílý, zelený, modrý, hnědý) rozmístěných na 6 místech v obci.

       !!! DO BAREVNÝCH KONTEJNERŮ NEPATŘÍ: !!!

       porcelán, drátěné sklo, autosklo, pleny, mastný a znečištěný papír, celé zavařeniny apod.

 Více o třídění s můžete dozvědět např. zde.

 

Směsný komunální odpad

 • Který již nejde roztřídit, ukládejte do vlastních popelnic. Popelnice jsou vyváženy 1x za čtrnáct dnů v pondělí ráno.