Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Třídění odpadu v roce 2016

Třídění odpadu v roce 2016Datum konání:
21.2.2017

Vážení občané,

Rád bych Vás po roce opět seznámil s vývojem produkce a třídění odpadů v naší obci i s finanční stránkou odpadového hospodářství.

Od roku 2013 nedošlo v Jakubově ke zvýšení poplatku za likvidaci odpadů a ani nedojde. A pokud se bude finanční stránka v letošním roce vyvíjet podobně jako v loňském roce, dojde dokonce k jeho snížení.

K navýšení příjmů došlo hlavně zvýšením odměny od společnosti EKO-KOM o cca 24 tis. Kč za tříděný odpad. To bylo ovlivněno z části nárůstem celkově vytříděného odpadu o 3,85 t a z části bonusem, který nám byl vyplacen za zvýšení počtu kontejnerových míst o dvě. Nutno dodat, že všech 6 barevných kontejnerů nám zdarma zapůjčil EKO-KOM.

Došlo k mírnému zvýšení nákladů, které bylo způsobeno mírným nárůstem množství vyprodukovaných odpadů.

Opět došlo k významnému navýšení celkově vytříděného odpadu o 22,2%.

Někteří občané si stále myslí, že čím více bude vytříděného odpadu, tím více budeme muset zaplatit za vyvážení barevných kontejnerů, ale už nevědí, že tím se také mnohem více zvýší příspěvek, který dostaneme od EKO-KOMu, což je patrné z tabulek (šedě podbarvené řádky). Rozdíl mezi náklady za odvoz vytříděného odpadu a získanou odměnou činil v loňském roce 48.662,- Kč!!! Takže třídění odpadů se nám určitě vyplatí!!!   Bohužel stále jsou mezi námi některé rodiny, které u barevných kontejnerů neuvidíte.

Děkuji všem, kteří zodpovědně třídí.

Ing. Miroslav Kabelka

       starosta obce

 

Odpady.jpg

NEJLEPŠÍ ODPAD JE TAKOVÝ, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE!!!

 

!!! DO BAREVNÝCH KONTEJNERŮ NEPATŘÍ: !!!

  • porcelán, zrcadla, drátěné sklo, autosklo, pleny, mastný a znečištěný papír, celé zavařeniny apod.

 

Kam s některými odpady:

Velké elektrospotřebiče

  • Kompletní nerozebrané televize, ledničky, pračky, sporáky atd. můžete uložit na vyhrazené místo v areálu kompostárny. Budou odevzdány v rámci projektu „Recyklujte s hasiči“ za finanční odměnu pro SDH.

 

Drobné elektrospotřebiče a vybité baterie

  • Můžete průběžně odevzdávat v základní škole nebo na obecním úřadě na chodbě do zelené popelnice. Děti získají body, za které si mohou nakoupit různé odměny, pořídili si takto např. stolní fotbal.

 

Úsporné žárovky

  • Můžete také průběžně odevzdávat na obecním úřadě, kde je na chodbě umístěn speciální modrý box. Pozor při rozbití se uvolňuje jedovatý oxid rtuťnatý.

 

Hliník

  • V mateřské škole je speciální popelnice, do které můžete vhazovat hliníkové plechovky od nápojů a paštik, víčka od jogurtů (ta, která po zmáčknutí drží tvar) a další. Za peníze z prodeje jsou kupovány hračky a pomůcky pro děti z MŠ.

 

Víčka od PET lahví

  • Sbírají v  mateřské škole a základní škole na charitativní účely.

 

Ošacení

  • Můžete zabalené vhazovat do oranžového kontejneru vedle školní jídelny.

 

Staré železo

  • Můžete odevzdat do vyhrazeného kontejneru v kompostárně.

 

Bioodpad

  • Trávu, listí a další rostlinný odpad ze zahrad je možno uložit v kompostárně u základní školy. Kompost je používán na vylepšení travnatých ploch v obci.
  • Otevřeno bývá každé pondělí od 16:00 do 16:30 hodinprvní sobotu v měsíci od 14:00 do 14:30 hodin. V zimních měsících je otevřeno pouze v sudé pondělí (když jezdí popeláři).

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů