Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Splašková kanalizace

Splašková kanalizaceNa podzim roku 2016 začal obecní úřad připravovat výstavbu splaškové kanalizace. V březnu 2017 požádal o dotaci z Fondu Vysočiny na zpracování projektové dokumentace, ta nám byla přidělena ve výši 136.125,- Kč. Spolupodíl obce činil 166.375,- Kč. Splašková kanalizace byla navržena jako gravitační směrem k obecnímu úřadu, kde bude zřízena čerpací šachta. Odtud budou splašky čerpány přes Litohoř do Čistírny odpadních vod v Moravských Budějovicích. V listopadu 2017 nám bylo vydáno územní rozhodnutí na tuto akci. Následně Svazek Vodovody a kanalizace zajistil vypracování dokumentace pro stavební povolení a podání žádosti o dotaci. V současné době doporučila výběrová komise řídicího orgánu Operačního programu životní prostředí projekt výstavby splaškové kanalizace v Jakubově k přidělení dotace.

Podpořil Fond Vysočiny.jpg