Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení ZO č. 07/2019 z 4. prosince 2019

Usnesení ZO č. 07/2019 z 4. prosince 2019Vyvěšeno: 11. 12. 2019
Sejmuto: 23. 1. 2020

Usnesení č. 7/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Jakubov u Moravských Budějovic ze dne 4. 12. 2019:

Zastupitelstvo obce pod číslem usnesení:

19/07/01 bere na vědomí zprávu o činnosti rady,

19/07/02 bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru,

19/07/03 schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s M.K. na koupi části nově vzniklého pozemku o přibližné výměře 15 100 m2 za cenu 25,- Kč/m2 po ukončení pozemkových úprav

19/07/04 schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s V.K. a M.Č. na prodej stavebního pozemku parc.č. 844/9 o výměře 1180 m2 za cenu 320, Kč/m2 po ukončení pozemkových úprav

19/07/05 schvaluje uzavření dodatků k nájemním smlouvám s nájemníky obecních bytů na zvýšení nájmu o 2,- Kč/m2,

19/07/06 schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021-2024

19/07/07 schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 do výše 1/4 rozpočtu předchozího roku čtvrtletně,

19/07/08 schvaluje plán inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019,

19/07/09 schvaluje rozpočtové opatření č.8,

19/07/10 bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Jakubov ve školním roce 2018/2019,

19/07/11 schvaluje uzavření navržených dohod o provedení práce,

19/07/12 schvaluje navržené odměny zaměstnancům obce,

19/07/13 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

19/07/14 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 2/2019 o místním poplatku ze psů,

19/07/15 schvaluje finanční příspěvek Spolku židovských odbojářů a vojáků ve výši 5.000,- Kč na natočení filmu Bojovníci v odboji a ilegalitě – vzpomínky partyzánů,

19/07/16 schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1186/6 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a nabytí tohoto pozemku do vlastnictví,

19/07/17 schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc.č. 12/1 a 13/1,

 

Usnesení bylo schváleno jednohlasně (14-0-0).


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 11. 12. 2019 9:35