Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení ZO č. 04/2019 z 16. dubna 2019

Usnesení ZO č. 04/2019 z 16. dubna 2019Vyvěšeno: 17. 4. 2019
Sejmuto: 6. 6. 2019

Usnesení č. 04/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Jakubov u Moravských Budějovic ze dne 16. dubna 2019:

Zastupitelstvo obce pod číslem usnesení:

19/04/01 bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce,

19/04/02 schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018,

19/04/03 schvaluje účetní závěrku obce za účetní období roku 2018 sestavenou k 31.12.2018 bez výhrad,

19/04/04 schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad,

19/04/05 schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.on Distribuce,

19/04/06 schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Starnet,s.r.o.,

19/04/07 schvaluje uzavření Darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Jakubov na dar ve výši 49.000,- Kč,

19/04/08 schvaluje přidělení obecního bytu Romanu Říhovi,

19/04/09 bere na vědomí informace o dotacích a investičních akcích v obci,

19/04/10 schvaluje nákup materiálu na kanalizační přípojky po soukromých pozemcích,

19/04/11 bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v obci,

19/04/12 bere na vědomí Výsledky ankety 2019,

19/04/13 schvaluje provedení deratizace v obci,

19/04/14 schvaluje nové Stanovy dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion.

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy (15-0-0).


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 14. 05. 2019 14:01