Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení ZO č. 03/2019 z 29. ledna 2019

Usnesení ZO č. 03/2019 z 29. ledna 2019Vyvěšeno: 30. 1. 2019
Sejmuto: 28. 2. 2019

Usnesení č. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Jakubov u Moravských Budějovic ze dne 29. 1. 2019:

Zastupitelstvo obce pod číslem usnesení:

19/03/01 bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce,

19/03/02 bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru,

19/03/03 schvaluje zprávu o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2018,

19/03/04 schvaluje schodkový rozpočet obce, příjmy ve výši 10,798.230,- Kč a výdaje ve výši 30,557.864,- Kč, schodek ve výši 19,759.634,- Kč bude dofinancován zůstatkem z loňského roku, závazným ukazatelem je paragraf,

19/03/05 schvaluje odpisový plán na rok 2019,

19/03/06 pověřuje od ledna 2019 do konce volebního období radu obce schvalováním rozpočtových opatření v plném rozsahu v případě, že nebudou dříve schváleny na zasedání zastupitelstva obce,

19/03/07 schvaluje příkazní smlouvy o výkonu TDI a na služby koordinátora BOZP na stavbu Inženýrské sítě a komunikace pro 3. etapu s Josefem Macháčkem z Moravských Budějovic,

19/03/08 schvaluje záměr firmy Starnet,s.r.o. na položení dvou chrániček optického kabelu do polních cest,

19/03/09 schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 1186/6 a 700/39 pod místními komunikacemi od Pozemkového úřadu,

19/03/10 neschvaluje příspěvek Nemocnici Třebíč.

Usnesení bylo schváleno jednohlasně (14-0-0).

Ing. Miroslav Kabelka

starosta obce


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 30. 01. 2019 16:53