Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení ZO č. 01/2018 z 31. října 2018

Usnesení ZO č. 01/2018 z 31. října 2018Vyvěšeno: 2. 11. 2018
Sejmuto: 11. 12. 2018

Usnesení č. 01/2018 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Jakubov u Moravských Budějovic ze dne 31. 10. 2018:

Zastupitelstvo obce pod číslem usnesení:

18/01/01    Bere na vědomí složení slibu zastupitelů obce.

18/01/02    Schvaluje program zasedání a ověřovatele tohoto zápisu.

18/01/03    Schvaluje paní Mgr. Hanu Dračkovou zapisovatelkou všech zápisů ze zasedání zastupitelstva obce a rady obce ve volebním období 2018/2022.

18/01/04    Schvaluje, že ve volebním období 2018/2022 budou všechny funkce v zastupitelstvu obce vykonávány neuvolněně a volba bude veřejná.

18/01/05    Volí starostou obce Ing. Miroslava Kabelku.

18/01/06    Schvaluje volbu dvou místostarostů obce a volí 1. místostarostou obce Jiřího Formana a 2. místostarostou Mgr. Hanu Dračkovou.

18/01/07    Volí za další členy rady obce Zdeňka Vejmelky a Ing. Jindřicha Číhala.

18/01/08    Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.

18/01/09    Volí předsedou kontrolního výboru Zdeňka Vejmelky a za členy volí Bohuslava Kabelky, Josefa Krotkého, Martina Dvořáka a Radka Klubala.

18/01/10    Volí předsedou finančního výboru Ing. Jindřicha Číhala a za členy volí Miroslava Vrbky, Ivo Jelínka, Bc. Evu Šrámkovou a Petra Ježka.

18/01/11    Schvaluje navržené měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí v zastupitelstvu obce, odměny budou poskytovány od 1. listopadu 2018.

18/01/12    Schvaluje navrženou měsíční odměnu neuvolněného starosty od 1. ledna 2019.

18/01/13    Schvaluje starostu obce, aby zastupoval Obec Jakubov u Moravských Budějovic v Moravskobudějovickém mikroregionu i dalších sdruženích a organizacích, kterými je Obec Jakubov u Moravských Budějovic členem.

18/01/14 Schvaluje Dohodu o zrušení předkupního práva na pozemky parc.č. 844/3 a st.356 s D.V. a S.D.

18/01/15 Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.

18/01/16 Pověřuje radu obce schvalováním rozpočtových opatření v plném rozsahu ve volebním období 2018/2022.

18/01/17 Bere na vědomí informace o výsledku veřejné zakázky na zhotovitele díla „Inženýrské sítě a komunikace pro 3. etapu výstavby RD, Jakubov u Moravských Budějovic“ a o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele EUROVIA CS, a.s. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

 

Usnesení bylo schváleno jednohlasně (15-0-0)

 

 

 

 

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 20. 11. 2018 14:32