Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení ZO č. 21/2018 z 6. února 2018

Usnesení ZO č. 21/2018 z 6. února 2018Vyvěšeno: 7. 2. 2018
Sejmuto: 22. 3. 2018

Usnesení č. 21/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Jakubov u Moravských Budějovic ze dne 6. února 2018:

Zastupitelstvo obce pod číslem usnesení:

18/21/01 bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce,

18/21/02 bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru,

18/21/03 schvaluje zprávu o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2017,

18/21/04 schvaluje rozpočet obce na rok 2018 ve výši 9,711.000,- Kč, závazným ukazatelem je paragraf,

18/21/05 schvaluje odpisový plán na rok 2018,

18/21/06 schvaluje uzavření kupní smlouvy s paní Marií Novákovou, Jakubov čp.83 o prodeji pozemku parc.č. 1168/6 o výměře 131 m2 za celkovou cenu 1.310,- Kč, návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující,

18/21/07 bere na vědomí technické podmínky pro nový dopravní automobil,

18/21/08 schvaluje uzavření darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Jakubov na částku 15.000,- Kč na restaurování barokních plastik,

18/21/09 bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v obci,

18/21/10 schvaluje objednávku služeb u Sdružení místních samospráv v souvislosti s GDPR,

18/21/11 souhlasí s odložením rekonstrukce chodníku okolo prodejny Garmisch na rok 2019,

18/21/12 bere na vědomí použití dotace z POVV na rekonstrukci topení ve školce.

 

Usnesení bylo schváleno jednohlasně (12-0-0).

Ing. Miroslav Kabelka

Starosta obce


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 17. 04. 2018 8:47