Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení ZO č. 20/2017 z 20. prosince 2017

Usnesení ZO č. 20/2017 z 20. prosince 2017Vyvěšeno: 2. 1. 2018
Sejmuto: 31. 1. 2018

Usnesení č. 20/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Jakubov u Moravských Budějovic ze dne 20. 12. 2017:

Zastupitelstvo obce pod číslem usnesení:

17/20/01 bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce,

17/20/02 bere na vědomí zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru,

17/20/03 schvaluje prodloužení všech nájemních smluv v bytovém domě mimo bytu č.3 a 12 na další dva roky a zvyšuje nájemné o 1,- Kč/m2,

17/20/04 schvaluje přidělení volného bytu č. 3 Ireně Novákové a bytu č. 12 Dominice Pastorkové,

17/20/05 schvaluje plán inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017,

17/20/06 schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2018 do výše 1/4 rozpočtu předchozího roku čtvrtletně,

17/20/07 schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 - 2021

17/20/08 schvaluje uzavření kupní smlouvy s manželi Matušinovými na prodej pozemku parc.č. 168/70 o výměře 119 m2 za cenu 100,- Kč/m2, náklady spojené s převodem hradí kupující,

17/20/09 schvaluje uzavření kupní smlouvy s ing. Vítem Dvořákem na prodej pozemků parc.č. 198/1 o výměře 3615 m2, parc.č. 267/2 o výměře 11626 m2, parc.č. 283/4 o výměře 7746 m2, parc.č. 507/1 o výměře 18681 m2 a parc.č. 507/2 o výměře 2532 m2 za celkovou cenu 538.000,- Kč, náklady spojené s převodem hradí kupující,

17/20/10 schvaluje uzavření kupní smlouvy s paní Annou Alinovou na prodej pozemků parc.č. 426/13 o výměře 6849 m2 a parc.č. 1058 o výměře 12114 m2 za celkovou cenu 186.500,- Kč, náklady spojené s převodem hradí kupující,

17/20/11 schvaluje uzavření kupní smlouvy s ing. Vítem Dvořákem na koupi pozemku parc.č. 847 o výměře 13542 m2 za celkovou cenu 549.000,- Kč, náklady spojené s převodem hradí kupující,

17/20/12 schvaluje uzavření kupní smlouvy s paní Annou Alinovou na koupi pozemku parc.č. 891/12 o výměře 8924 m2 za celkovou cenu 350.000,- Kč, náklady spojené s převodem hradí kupující,

17/20/13 ruší usnesení č.17/18/06 o prodeji pozemku parc.č. 1220/4,

17/20/14 bere na vědomí záměr prodeje pozemku parc.č. 1168/6,

17/20/15 schvaluje navržené měsíční odměny zastupitelům obce,

17/20/16 schvaluje uzavření navržených dohod o provedení práce,

17/20/17 schvaluje navržené odměny zaměstnancům obce

17/20/18 schvaluje uzavření darovací smlouvy se Sborem dobrovolných hasičů Jakubov ve výši 7.279,- Kč,

17/20/19 schvaluje přistoupení obce Jakubov u MB. do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky,

17/20/20 neschvaluje dar Nemocnici Třebíč,

17/20/21 schvaluje zápis do obecní kroniky za rok 2016.

Usnesení bylo schváleno jednohlasně (13-0-0).

Ing. Miroslav Kabelka

starosta obce


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 10. 1. 2018 10:09