Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení ZO č. 19/2017 z 7. listopadu 2017

Usnesení ZO č. 19/2017 z 7. listopadu 2017Vyvěšeno: 14. 11. 2017
Sejmuto: 20. 12. 2017

Usnesení č. 19/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Jakubov u Moravských Budějovic ze dne 7. 11. 2017:

Zastupitelstvo obce pod číslem usnesení:

17/19/01 bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce,

17/19/02 schvaluje Plán společných zařízení KoPÚ Jakubov u Mor.Budějovic,

17/19/03 bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ a MŠ Jakubov za školní rok 2016/17,

17/19/04 schvaluje rozpočtové opatření č.9,

17/19/05 schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1245/1 o výměře 37 m2 a části pozemku parc.č. 1224/7 o výměře 84 m2 Václavu Učenému z Třebechovic za celkovou cenu 12.100,- Kč, náklady spojené s převodem pozemků hradí kupující,

17/19/06 schvaluje objednávku geometrického plánu u firmy Mojmír Novotný – GP,s.r.o.,

17/19/07 schvaluje dodatek k nájemní smlouvě s Rolnickou společností Lesonice a.s.,

17/19/08 bere na vědomí zvýšení členského příspěvku Moravskobudějovického mikroregionu na 110,- Kč/rok na 1 obyvatele,

17/19/09 schvaluje Dohodu o převodu investorství a postoupení práv a povinností ke stavbě Splašková kanalizace a vodovod v obci Jakubov u Moravských Budějovic se svazkem Vodovody a kanalizace Třebíč.

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy (15-0-0).

Ing.Miroslav Kabelka

starosta obce


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 2. 1. 2018 11:28