Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení ZO č. 18/2017 z 26. září 2017

Usnesení ZO č. 18/2017 z 26. září 2017Vyvěšeno: 2. 10. 2017
Sejmuto: 19. 10. 2017

Usnesení č. 18/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Jakubov u Moravských Budějovic ze dne 26. 9. 2017:

Zastupitelstvo obce pod číslem usnesení:

17/18/01 bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce,

17/18/02 schvaluje žádost o nabytí veřejně přístupné účelové komunikace parc.č.1204/12 o výměře 103 m2, územní plán nepočítá s jiným využitím,

17/18/03 schvaluje na základě ustanovení § 47 odst. 5, ve spojení s ustanovením § 55 odst. 1), zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění Zprávu o uplatňování Územního plánu Jakubov u Mor. Budějovic,

17/18/04 schvaluje Rozpočtové opatření č.7,

17/18/05 oceňuje část pozemku parc.č. 1243/1 reálnou cenou 100,- Kč/m2, výše uvedenou část pozemku v geometrickém plánu č. 457-42099/2017 označenou jako díl „a“ o výměře 41 m2 prodává manželům Kláře a Zdeňkovi Vejmelkovým za celkovou cenu 4.100,- Kč, náklady spojené s převodem pozemků hradí kupující,

17/18/06 oceňuje pozemek parc.č. 1220/4 reálnou cenou 100,- Kč/m2, výše uvedený pozemek o výměře 14 m2 prodává Pavlu Smetanovi z Mor. Budějovic za celkovou cenu 1.400,- Kč, náklady spojené s převodem pozemků hradí kupující,

17/18/07 schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 82/20 o přibližné výměře 250 m2 p. Táborskému za cenu 2,- Kč/m2 na dobu neurčitou s roční výpovědní dobou, nejdříve však v roce 2028,

17/18/08 schvaluje dar ve výši 10.000,- Kč na účet Kačenka dětem,z.s. pro Barborku Formanovou,

17/18/09 schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Jakubov o 42.000,- Kč na vedení agendy školní jídelny v elektronické podobě a o 35.000,- Kč na dovybavení MŠ nábytkem,

17/18/10 schvaluje přijetí daru od Rolnické společnosti Lesonice pro ZŠ a MŠ Jakubov ve výši 35.000,- Kč vybavení MŠ.

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy (13-0-0).


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 4. 10. 2017 11:23