Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení ZO č. 17/2017 z 11. července 2017

Usnesení ZO č. 17/2017 z 11. července 2017Vyvěšeno: 12. 7. 2017
Sejmuto: 12. 8. 2017

Usnesení č. 17/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Jakubov u Moravských Budějovic ze dne 11. 7. 2017:

Zastupitelstvo obce pod číslem usnesení:

17/17/01 bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce,

17/17/02 oceňuje část pozemku parc.č. 852/7 reálnou cenou 100,- Kč/m2, výše uvedenou část pozemku v geometrickém plánu č. 415-816/2017 označenou nově jako parc.č. 852/11 o výměře 17 m2 prodává manželům Monice a Miroslavu Kořínkovým za celkovou cenu 1.700,- Kč, náklady spojené s převodem pozemků hradí kupující,

17/17/03 schvaluje nabytí víceúčelové komunikace parc.č. 1204/12 z vlastnictví ČR do vlastnictví obce Jakubov u Mor. Budějovic jako bezúplatný převod pozemku,

17/17/04 schvaluje  pronájem hrobových míst na místním hřbitově na 10 let za cenu: jednohrob za 500,-- Kč   , dvojhrob  za 800,--Kč,   trojhrob za 1100,-- Kč a urnové místo za 300,--Kč,

17/17/05 schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017,

17/17/06 schvaluje Směrnici o oběhu účetních dokladů č. 1/2017,

17/17/07 bere na vědomí Vyhodnocení průzkumu trhu na dětská hřiště a uzavření smlouvy o dílo s firmou Dřevoartikl, s.r.o.,

17/17/08 bere na vědomí informace starosty o probíhajících investičních akcích a dotacích,

17/17/09 schvaluje zahrnutí kanalizačních a vodovodních přípojek do projektové dokumentace a schvaluje smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku s vlastníky dotčených pozemků,

17/17/10 neschvaluje poskytnutí dotace Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,

17/17/11 odkládá rozhodnutí o poskytnutí dotace Oblastní charitě Třebíč,

17/17/12 bere na vědomí organizační zajištění Setkání rodáků a přátel obce,

17/17/13 schvaluje udělení výjimky z nejnižšího počtu dětí ZŠ a MŠ Jakubov a zavazuje se uhradit nadnormativní výdaje.

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy (11-0-0).


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 9. 1. 2018 8:58