Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení ZO č. 16/2017 z 18. dubna 2017

Usnesení ZO č. 16/2017 z 18. dubna 2017Vyvěšeno: 20. 4. 2017
Sejmuto: 20. 5. 2017

Usnesení č. 16/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Jakubov u Moravských Budějovic ze dne 18. 4. 2017:

Zastupitelstvo obce pod číslem usnesení:

17/16/01 bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce,

17/16/02 bere na vědomí výsledek výběrového řízení na projektovou dokumentaci k územnímu řízení na kanalizaci a vodovod,

17/16/03 schvaluje uzavření kupní smlouvy s paní Benáčkovou na koupi pozemku parc.č. 1202/2 o výměře 503 m2 za cenu 50,- Kč/m2, návrh na vklad do katastru nemovitostí platí obec,

17/16/04 schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016,

17/16/05 schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad,

17/16/06 schvaluje kladný hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jakubov za rok 2016 ve výši 60.982,86 Kč, který bude převeden do rezervního fondu,

17/16/07 schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Moravské Budějovice na vedení agendy RÚIAN,

17/16/08 schvaluje Rozpočtové opatření č.2,

17/16/09 schvaluje navýšení platů obecních zaměstnanců o 10,- Kč/hod,

17/16/10 schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016.

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy (15-0-0).


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 28. 6. 2017 8:18