Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení ZO č. 15/2017 z 31. ledna 2017

Usnesení ZO č. 15/2017 z 31. ledna 2017Vyvěšeno: 14. 2. 2017
Sejmuto: 1. 3. 2017

Usnesení č. 15/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Jakubov u Moravských Budějovic ze dne 31. 1. 2017:

Zastupitelstvo obce pod číslem usnesení:

17/15/01 bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce a finančního výboru,

17/15/02 schvaluje zprávu o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2016,

17/15/03 schvaluje rozpočet obce na rok 2017 ve výši 15,300.277,- Kč, závazným ukazatelem je paragraf,

17/15/04 schvaluje odpisový plán,

17/15/05 ruší usnesení č. 16/14/07 ze dne 20. 12. 2016 a 16/13/02 ze dne 8. 11. 2016,

17/15/06 schvaluje uzavření kupní smlouvy s manželi Muzikantovými o koupi pozemku parc.č. 843/48 o výměře 6 m2 za cenu 1.200,- Kč a prodej pozemků parc.č. 1194/3 a 848/3 o celkové výměře 59 m2 za celkovou cenu 1.200,- Kč, návrh na vklad do katastru nemovitostí platí obec,

17/15/07 oceňuje části pozemků parc.č. 857/9 a 891/5 reálnou cenou 80,- Kč/m2, části výše uvedených pozemků v geometrickém plánu označené jako „a“ a „c“ o celkové výměře 90 m2 prodává p. Jiřímu Formanovi st. za celkovou cenu 7.200,- Kč, části výše uvedených pozemků v geometrickém plánu označené jako „e“ a „g“ o celkové výměře 38 m2 prodává p. Jitce Hobzové za celkovou cenu 3.040,- Kč a části výše uvedených pozemků v geometrickém plánu označené jako „i“ a „j“ o celkové výměře 17 m2 prodává p. Jitce Zikové za celkovou cenu 1.360,- Kč, náklady spojené s převodem pozemků hradí kupující,

17/15/08 schvaluje vstup obce do dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem Kubišova 1172, 674 01 Třebíč a souhlasí se stanovami tohoto svazku,

17/15/9 schvaluje zadání zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí na splaškovou kanalizaci a přivaděč do Litohoře,

17/15/10 schvaluje demolici všech zakoupených nemovitostí na pozemcích parc.č. st.14 a st.12/1,

17/15/11 schvaluje uzavření pracovní smlouvy s p. Janem Formanem na hlavní pracovní poměr u obce na dobu neurčitou,

17/15/12 schvaluje Smlouvu o dílo na stavební úpravy mateřské školy s firmou Roman Pléha z důvodu rozšíření kapacity,

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy (13-0-0).


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 14. 2. 2017 8:12