Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení ZO č.14 /2016 z 20. prosince 2016

Usnesení ZO č.14 /2016 z 20. prosince 2016



Vyvěšeno: 21. 12. 2016
Sejmuto: 12. 1. 2017

Usnesení č. 14/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Jakubov u Moravských Budějovic ze dne 20. 12. 2016:

Zastupitelstvo obce pod číslem usnesení:

16/14/01 bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce,

16/14/02 bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru,

16/14/03 schvaluje dohodu o změně obecní a katastrální hranice s obcí Litohoř,

16/14/04 schvaluje dohodu o změně obecní a katastrální hranice s obcí Lukov,

16/14/05 schvaluje plán inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016,

16/14/06 schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2017 do výše 1/4 rozpočtu předchozího roku čtvrtletně,

16/14/07 schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s PROFI Jihlava na zpracování Studie odkanalizování obce,

16/14/08 bere na vědomí návrh zástavby v 3. etapě,

16/14/09 schvaluje nabídku na směnu pozemků v poměru 1:3 za Popelářovými směrem ke kostelu,

16/14/10 schvaluje koupi nemovitosti čp. 107 a přilehlých pozemků v elektronické dražbě za podmínek stanovených radou obce,

16/14/11 bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Jakubov,

16/14/12 schvaluje navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Jakubov o 84.000,- Kč,

16/14/13 schvaluje uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 213/27 o výměře 134 m2 za cenu 40,- Kč/m2, náklady spojené s převodem hradí obec,

16/14/14 schvaluje pronájem obecního bytu č. 11 Luboši Fialovi,

16/14/15 schvaluje zakoupení 11 ks LED svítidel,

16/14/16 schvaluje uzavření darovací smlouvy se Sborem dobrovolných hasičů Jakubov ve výši 12.700,- Kč,

16/14/17 schvaluje uzavření předložených dohod o provedení práce a navržené odměny zaměstnancům obce.

Usnesení bylo schváleno jednohlasně (13-0-0).


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 21. 12. 2016 22:01