animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Napište nám Odběr novinek Youtube

Fulltextové vyhledávání

Zasedání zastupitelstva obceDatum konání:
31.1.2017

POZVÁNKA na zasedání   z a s t u p i t e l s t v a   o b c e,  které se uskuteční  v zasedací místnosti  Obecního úřadu v Jakubově v úterý  31. ledna 2017   v 19:00 hodin .

 

         Účast všech pozvaných členů je nutná!

 

Program:   

1.     Zahájení a schválení programu zasedání

2.     Kontrola usnesení a určení ověřovatelů

3.     Zpráva o činnosti rady obce a finančního výboru

4.     Zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2016

5.     Schválení rozpočtu obce na rok 2017

6.     Schválení odpisového plánu

7.     Různé

8.     Diskuse

9.     Usnesení

10.            Závěr

                                              

 

                                                                                              Ing. Miroslav Kabelka

                                                                                                      starosta obce


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář