animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Napište nám Odběr novinek Youtube

Fulltextové vyhledávání

Zasedání zastupitelstva obceDatum konání:
10.5.2016

POZVÁNKA

na zasedání   z a s t u p i t e l s t v a   o b c e,  které se uskuteční v zasedací místnosti  Obecního úřadu v Jakubově v úterý  10. května 2016   v 19:00 hodin.

         Účast všech pozvaných členů je nutná!

 

1.     Zahájení a schválení programu zasedání

2.     Kontrola usnesení a určení ověřovatelů

3.     Zpráva o činnosti rady obce

4.     Závěrečný účet svazku obcí pro komunální služby

5.     Rozpočtové opatření č.3

6.     Informace ke komplexním pozemkovým úpravám

7.     Kupní smlouva na plynovod 6 RD

8.     Smlouvy o dílo

9.     Průběh investičních akcí

10.   Různé

11.   Diskuse

12.   Usnesení

13.   Závěr zasedání

                                                                                              Ing. Miroslav Kabelka

                                                                                                      starosta obce


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář