animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Napište nám Odběr novinek Youtube

Fulltextové vyhledávání

Zasedání zastupitelstva obceDatum konání:
2.2.2016

POZVÁNKA  na zasedání   z a s t u p i t e l s t v a   o b c e,  které se uskuteční  v zasedací místnosti  Obecního úřadu v Jakubově v úterý  2. února 2016   v 19:00 hodin .

Účast všech pozvaných členů je nutná!

Program:   

1.     Zahájení a schválení programu zasedání

2.     Kontrola usnesení a určení ověřovatelů

3.     Zpráva o činnosti rady obce, finančního a kontrolního výboru

4.     Zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2015

5.     Zařazení dohledaného majetku obce

6.     Schválení rozpočtu obce na rok 2016

7.     Schválení odpisového plánu

8.     Různé

9.     Diskuse

10.   Usnesení

11.   Závěr


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář