Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Mateřská škola > Informace rodičům MŠ > Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy



Datum konání:
3.5.2021
Datum ukončení:
14.5.2021

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Jakubov, příspěvkové organizace

oznamuje, že

zápis dětí do mateřské školy

na školní rok 2021/2022

proběhne v období od 3. května 2020 do 14. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podání přihlášky je možné ve výše uvedeném termínu:

  1. a) do datové schránky – zw9uy8j
  2. b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)
  3. c) poštou
  4. d) osobním podáním nebo do poštovní schránky u základní školy

Vydávání žádostí v MŠ – od 12. 4 do 30. 4. 2021 v době provozu MŠ. Přihlášku k předškolnímu vzdělávání je možno stáhnout na webových stránkách MŠ 

Přihláška k zápisu k předškolnímu vzdělávání dítěte 001.jpg     Potvrzení o očkování 001.jpg  nebo po telefonické domluvě vyzvednout přímo na ředitelství ZŠ.

Doložení řádného očkování dítěte podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví:

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Příloha: kopie rodného listu (postačí ve formě prosté kopie, skenu – po zkontrolování údajů bude skartována).

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Jakubov, příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovený počet dětí pro MŠ (se zohledněním odpočtů za děti s PO a děti mladší 3 let).

 I.

U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Při zápisu nesmí být přijato dítě, které před datem 1. 9. 2021 nedovrší věku 2 let, tj. dítě narozené 1. 9. 2019 a později.

Děti mladší 3 let budou přijímány pouze tehdy, pokud jsou volná místa a musí mít předpoklady pro plnění ŠVP. V opačném případě bude docházka přerušena. Dítě bude přijato nejprve na zkušební dobu 3 měsíců.

 II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Děti se stejným celkovým hodnocením budou řazeny dle data narození sestupně.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně vždy přijato spádové dítě rok před nástupem povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání), přednostně budou přijaty i spádové děti 3leté a starší (tedy děti narozené do 31. 8. 2018, včetně).

Kritérium

Bodové ohodnocení

Věk dítěte k 1. 9. daného roku*

5 let věku

10

4 roky věku

9

3 roky věku

8

2 roky věku

2

Trvalý pobyt dítěte**

Dítě má trvalý pobyt v obci

6

Dítě žije v obci (potvrzení OÚ)

4

 *     Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky (povinná předškolní docházka).

**     Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

                                                                                                                                         Mgr. Jana Šerháková

´                                                                                                                                           ředitelka školy

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů