Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Mateřská škola > Informace rodičům MŠ > Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzděláváníDatum konání:
24.5.2021

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace, rozhodl podle ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, takto:

 

registrační číslo žáka

výsledek přijímacího řízení

MŠ 2021 – 1

přijat

MŠ 2021 – 2

přijat

MŠ 2021 – 3

přijat

MŠ 2021 – 4

přijat

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 24. 5. 2021 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 24. 5. 2021 na webových stránkách školy www. jakubov. cz Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 Mgr. Jana Šerháková, řed. školy