Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Mateřská škola > Informace rodičům MŠ > Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ o opětovném otevření zařízení

Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ o opětovném otevření zařízeníDatum konání:
25.5.2020

Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ o opětovném otevření zařízení

Mateřská škola bude opět otevřena od 25. 5. 2020

 Prosíme zákonné zástupce o vyjádření zájmu o docházku dětí do mateřské školy a druhu stravování do 18. 5. 2020 nahlášením na tel. čísle 771 770 171 nebo 724 818 675. Děkujeme.

 Provoz školky

  • provoz školy od 6.30 do 15.30 hodin
  • dodržování všech hygienických opatření (týkající se pobytu ve školce i úklidu a dezinfekce)

Stravné (celodenní nebo polodenní) je nutno nahlásit k 18. 5. 2020 telefonicky současně s přihlašováním do MŠ, výjimečně 2 dny předem ve školní jídelně. Při onemocnění lze odhlásit stravné nejpozději do 8 hodin ráno příslušného dne, v jiných případech den předem. Při pozdním odhlášení se musí stravné uhradit, první den nepřítomnosti je možno oběd odebrat do jídlonosiče.

 Cesta do školy – roušky, v doprovodu rodičů, odstupy 2 m

 V prostorách MŠ – doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte)

Ve třídě – po vstupu umytí rukou – papírové ručníky. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školky nosit nemusí.

NIKDO s příznaky COVID-19 NESMÍ do školky VSTOUPIT (zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, oteklé prsty rukou nebo nohou, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) a dále s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění.

Pokud se u žáka objeví některý z možných (výše uvedených) příznaků, jde ihned do izolace do jiné místnosti, jsou informováni zákonní zástupci a spádová hygienická stanice.

Doporučujeme rodičům zvážit docházku dětí do MŠ v případě, že dítě patří do rizikové skupiny (viz čestné prohlášení – osoby s rizikovými faktory) nebo jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

  

Před zahájením docházky 25. 5. nutno podepsat přiložené Čestné prohlášení a donést při nástupu do MŠ v pondělí 25.5.2020 (osobně předáme příští týden)

  • seznámení s vymezením rizikových skupin a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz. výše)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast ve školce umožněna.

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě usnesení vlády ČR a vyhlášení Nouzového stavu rozhodla rada obce o uzavření Mateřské školy v Jakubově od 17.3. do odvolání. V případě odůvodněného zájmu pracujících rodičů, kteří nemají možnost zajistit hlídání dětí jiným způsobem, je rada obce připravena uzavření mateřské školy přehodnotit. Rodiče mohou svůj požadavek sdělit na obecní úřad.