animaceanimaceanimaceanimaceanimaceanimaceanimaceanimaceanimaceanimaceanimace
Napište nám Odběr novinek Youtube

Fulltextové vyhledávání

Informace rodičům MŠ


Sběr

Ve školce sbíráme starý papír, pomerančovou kůru, hliník.

Dále sbíráme PET víčka, která věnujeme na charitu.

Novější 1

Rodáci

Datum konání: 28. 7. 2017

Všem přejeme krásné a pohodové prázdniny.

Těšíme se na děti v pátek 28.7. 2017 v 17.00 u kulturního domu na zkoušku tanečků, děvčata obdrží kroje.

V neděli 30.7.2017 13.30 průvod obcí, po 14.30 vystoupení dětí. Den matek v MŠ

Datum konání: 12. 5. 2017

Srdečně zveme rodiče, prarodiče, známé na oslavu Dne matek do mateřské školy v pátek 12.5.2017 v 15.30.

Za příznivého počasí na zahradě školky.Zápis do MŠ, den otevřených dveří

                                       Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Jakubov                          

                                         oznamuje, že ve středu 10. 5. 2017 se uskuteční

        zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2017/2018

Zápis proběhne v budově mateřské školy dopoledne od 9.00 do 10.30 a odpoledne od 14.30 do 15.30 hodin.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte a Evidenční list dítěte, který je nutno potvrdit u dětského lékaře, si vyzvedněte v MŠ.

Současně je tento den i Dnem otevřených dveří.

Srdečně zveme naše spoluobčany, kteří mají zájem si budovu MŠ prohlédnout.

                                          …………………………………………….

                                           Mgr.Jana Šerháková, ředitelka školy

 Co usnadní dětem vstup do MŠ?

        

 • Pokud se umí odpoutat od maminky (jsou zvyklé i na jiné osoby)
 • Když jsou zvyklé být mezi dětmi
 • Pokud jsou samostatné v sebeobsluze
 • Pokud jsou vedeny k respektování pravidel a mají vymezené hranice
 • Jsou zvyklé samostatně chodit a být i jinak pohybově aktivní
 • Pokud mají zájem o knížky, hračky a další činnosti

          Vstup do MŠ je jistě závažná změna v životě každé rodiny. My v MŠ se snažíme, abychom dětem adaptaci na MŠ usnadnili a pobyt zde byl pro děti přínosný a obohacující. Práci nám velmi usnadňuje pochopení rodičů a spolupráce s nimi.

Co by mělo umět dítě, které přichází do MŠ?

 • Samostatně chodit – nepoužívat kočárek
 • Reagovat na pokyny dospělého, respektovat ho
 • Ustavičně neplakat
 • Umět držet lžíci a jíst samo
 • Pít z hrníčku a sklenice
 • Používat WC (nikoli nočník), nenosit pleny
 • Umývat se a utřít si ruce
 • Nepoužívat dudlík

 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace

Jakubov u Mor. Budějovic 130, 675 44 Lesonice,  IČO: 75023776                       tel.: 7360629862

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Jakubov, příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovený počet dětí pro MŠ – 24 dětí.

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však pro děti od 2 let.

Děti mladší 3 let budou přijímány pouze tehdy, pokud jsou volná místa a musí mít předpoklady pro plnění ŠVP. V opačném případě bude docházka přerušena. Dítě bude přijato nejprve na zkušební dobu 3 měsíců.

II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Děti se stejným celkovým hodnocením budou řazeny dle data narození sestupně.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání), přednostně budou přijaty i spádové děti starší 4 let (tedy děti narozené do 1. 9. 2013).

Kritérium

Bodové ohodnocení

Věk dítěte k 1. 9. daného roku*

5 let věku

4

4 roky věku

3

3 roky věku

2

2 roky věku

1

Trvalý pobyt dítěte**

Dítě má trvalý pobyt v obci

6

Dítě žije v obci (potvrzení OÚ)

4

Délka docházky

Celodenní

3

Polodenní

2

Pravidelně kratší dobu

1

Individuální situace

Sourozenec v MŠ

1

 

*      Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky (povinná předškolní docházka).

**     Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 III.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) má ředitelka školy právo přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele (zvlášť závažné sociální důvody apod.)

                                                                                                                                         Mgr. Jana Šerháková

´                                                                                                                                                     ředitelka školyDen Země

Datum konání: 21. 4. 2017

Srdečně zveme děti z MŠ a ZŠ s rodiči do mateřské školy na oslavu dne Země, v pátek 21.4.2017 v 15.15. Společně shlédneme krátké pohádky, pro děti jsou přichystány ekologické hry a soutěže.Březen - měsíc knihy

Připojte se k nám (a ke kampani Celé Česko čte dětem), čtěte dětem alespoň 20 minut denně.

Ve školce uvítáme rodiče, babičky, dědečky, kteří by chtěli dětem předčítat z dětských knih, popř. ukázat dětem knihy a hračky z jejich dětství. Na termínu se domluvte v MŠ. Děkujeme.

 

 

 

 

 Karneval v MŠ

Karneval ve školce bude v týdnu od 6.3. - 10.3.Karneval v KD

Datum konání: 5. 2. 2017

Srdečně všechny zveme na dětský karneval do kulturního domu 5.3.v 15.00.Vánoční přání

Datum konání: 22. 12. 2016

 Vánoce plné pohody, hodně štěstí a zdraví v novém roce přejí všem zaměstnanci mateřské školy.Novější 1