animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Napište nám Odběr novinek Youtube

Fulltextové vyhledávání

Připravované akce


Připravované akce v roce 2017

Datum konání: 31. 12. 2017

Přehled akcí konaných v roce 2015

Přehled akcí konaných v minulém roce 2016

 

2017

         
1.1.2017   Novoroční výšlap
7.1.2017  

Tříkrálová sbírka

7.1.2017  

Myslivecký ples v  Martínkově, hraje Credit

21.1.2017   Hasičský ples,
 29.1.2017   Vítání občánků
11.2.2017   Sportovní ples - Víkend Hostěradice
25.2.2017   Masopustní průvod
5.3.2017    Dětský karneval
26.3.2017    Jarní neděle s divadlem
30.4.2017   Stavění máje a pálení čarodějnic
1.5.2017   Prvomájový průvod
12.5.2017   Den matek v MŠ
14.5.2017    Den matek - ZŠ 
 4.6.2017   Dětský den
17.6.2017   Obec našim dětem v Častohosticích
    Setkání Jakubovů
28.7.2017   Setkání rodáků, Cimbálová muzika Koštýř
29.7.2017   Setkání rodáků, výstava
30.7.2017   Setkání rodáků, průvod a posezení s Mistříňankou
5.8.2017   Hasičská soutěž - Jihlavská OPEN liga
    Stavění Slamáků 
    Pohádková cesta
    Stavění Slamáků 
    Noční hasičská soutěž
30.9.2017   Soutěž o největší dýni a výstava
1.10.2017   Posvícení
27.10.2017   Oslava vzniku Československa - lampiónový průvod
    Podzimní odpoledne s pohádkou
    Setkání dříve narozených
17.11.2017   Pochod 17. listopadu
    Rozsvícení vánočního stromu a betlému
    Poslední leč MS Jakubov
    Vánoční besídka ZŠ a MŠ
    Adventní koncert
24.12.2017   Štědrovečerní zpívání na návsi
     

2018

   
1.1.2018   Novoroční výšlap
6.1.2018   Myslivecký ples, hraje Credit
27.1.2018   Sportovní ples, hrají Kalíšci
     

 


Publikováno 22. 12. 2016 15:34
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Setkání dříve narozených občanů

Datum konání: 5. 11. 2017

Obecní úřad Jakubov srdečně zve všechny dříve narozené občany na tradiční Podzimní setkáníkteré se uskuteční v neděli 5. listopadu 2017 v 14:00 hodin v kulturním domě v Jakubově.

 


Autor: M.Kabelka Publikováno 20. 9. 2017 14:54
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Oslava vzniku ČSR

Datum konání: 27. 10. 2017

28-10.jpg


Publikováno 10. 10. 2017 14:02
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Nájemné z hrobových míst

Datum konání: 17. 10. 2017 - 25. 10. 2017

Obecní úřad oznamuje občanům, že od úterý 17.10.2017 bude vybírat v úředních hodinách v kanceláři OÚ nájemné z hrobových míst. Současně budou uzavírány i nové smlouvy o nájmu hrobového místa.

 

Nájemné bude vybíráno na 10 let za období od 1.1.2017 do 31.12.2026 v následující výši:

  • Jednohrob          500,-Kč
  • Dvojhrob             800,-Kč
  • Trojhrob           1.100,- Kč

Publikováno 10. 10. 2017 14:00
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Bruslení pro Jakubov

Datum konání: 11. 10. 2017

Venku sice řádí třicítky, ale už teď se můžete pomalu chystat na bruslení na zimním stadionu v Moravských Budějovicích. Obec Jakubov i v tomto roce zamluvila několik termínů pro bruslení občanů a přátel obce.

První bruslení se uskuteční ve středu 11. října 2017 na zimním stadionu v Moravských Budějovicích od 15:30 do 16:30 hodin.

Sraz je 5 minut před začátkem v šatně.

Cena 10,- Kč děti a 20,- Kč dospělí.


Další termíny jsou předběžně zamluveny na:

  • středu   1. listopadu 2017 od 15:30 do 16:30 hodin
  • středu 22. listopadu 2017 od 15:30 do 16:30 hodin
  • středu 13. prosince 2017 od 15:30 do 16:30 hodin

Publikováno 15. 8. 2017 15:27
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Soutěž o největší dýni

Datum konání: 30. 9. 2017

V sobotu 30. září 2017 ve 14:00 hodin se uskuteční ve SPORTclubu další ročník soutěže o největší dýni. Dýně můžete dovést v sobotu půl hodiny před začátkem soutěže, tj. od 13:30 do 14:00 hodin.

Ve SPORTclubu bude dále pokračovat Podzimní výstava. Otevřena bude v sobotu i v neděli vždy od 14:00 do 17:00 hodin. K vidění budou podzimní dekorace, fotografie z dění v obci a prezentace základní a mateřské školy. Probíhat bude také prodej upomínkových předmětů.


Autor: M.Kabelka Publikováno 20. 9. 2017 14:46
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Podzimní výstava

Datum konání: 30. 9. 2017 - 1. 10. 2017

V sobotu 30. září a v neděli 1. října 2017 se uskuteční ve SPORTclubu Podzimní výstava. Otevřena bude oba dva dny vždy od 14:00 do 17:00 hodin. K vidění budou podzimní dekorace, fotografie z dění v obci a prezentace základní a mateřské školy. Probíhat bude také prodej upomínkových předmětů.

Výstava bude zahájena v sobotu 30. září 2017 ve 14:00 hodin dalším ročníkem soutěže o největší dýni. 

 


Autor: M.Kabelka Publikováno 20. 9. 2017 14:45
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Hasičská soutěž JOL

Datum konání: 5. 8. 2017

SDH Jakubov zve všechny hasiče i příznivce požárního sportu na soutěž v požárním útoku, která je zařazena do 10. ročníku Jihlavské OPEN ligy v požárním útoku.


Soutěž se uskuteční v sobotu 5. 8. 2017 ve 13:00 na hřišti v Jakubově.

Prezence družstev: od 12:00 do 12:45 (ženy do 14:30)
Zahájení soutěže: ve 13:00

Více zde

 

 

 


Publikováno 2. 8. 2017 14:36
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Setkání rodáků a přátel obce

Datum konání: 28. 7. 2017 - 30. 7. 2017

1.jpg

Pátek 28. července 2017

 20:00 -  24:00  Taneční zábava s cimbálovou muzikou Koštýř
                                 

Sobota 29. července 2017

 14:00  -  18:00  Výstava fotografií z historie i současnosti obce a činnosti společenských organizací, kroniky a prodej upomínkových předmětů
 16:00  -  18:00   Otevření obecních budov: základní školy, mateřské školy, knihovny a hasičské zbrojnice 
 17:00 -  18:45  Fotbalové utkání: Jakubov x Rouchovany
 20:00 -  02:00   Taneční zábava s hudební skupinou Evis
                                       
Neděle 30. července 2017 
 9:00 – 10:00   Mše sv. za všechny rodáky 
 10:00  -  11:30  Výstava fotografií z historie i současnosti obce a činnosti společenských organizací, kroniky a prodej upomínkových předmětů
 13:30 – 14:15    Slavnostní průvod obcí s dechovou hudbou Mistříňanka
 14:30  - 15:00   Slavnostní zahájení a přivítání hostů, vystoupení jakubovských mažoretek, aerobiku a dramatického souboru, předání Ceny Ladislav Havlíka
 15:00  - 17:30    Vystoupení dechové hudby Mistříňanka
 14:00  -  18:00   Výstava fotografií z historie i současnosti obce a činnosti společenských organizací, kroniky a prodej upomínkových předmětů
 16:00  -  18:00  Otevření obecních budov: základní školy, mateřské školy, knihovny a hasičské zbrojnice
   
   Změna programu vyhrazena.

 

3.jpg

4.jpg


Autor: M.Kabelka Publikováno 6. 6. 2017 14:33
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zasedání zastupitelstva obce

Datum konání: 11. 7. 2017

POZVÁNKA na zasedání   z a s t u p i t e l s t v a   o b c e,  které se uskuteční  v zasedací místnosti  Obecního úřadu v Jakubově v úterý  11. července 2017   v 19:00 hodin .

 

         Účast všech pozvaných členů je nutná!

 

Program:   

1.     Zahájení a schválení programu zasedání

2.     Kontrola usnesení a určení ověřovatelů

3.     Zpráva o činnosti rady obce

4.     Prodej pozemku

5.     Nabytí pozemku z vlastnictví ČR

6.     Pronájem hrobových míst 2017-2026

7.     Rozpočtové opatření č.5/2017

8.     Směrnice o oběhu účetních dokladů č.1/2017

9.     Dotace a investiční akce   

10.           Finanční příspěvky

11.           Příprava Setkání rodáků a přátel obce

12.           Různé

13.           Diskuse

14.           Usnesení

15.            Závěr

                                              

                                                                                              Ing. Miroslav Kabelka

                                                                                                      starosta obce


Publikováno 28. 6. 2017 10:41
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář